Giúp tạo bat file xóa thư mục nếu nó quá 7 ngày so với ngày hiện tại

Printable View