PDA

View Full Version : Một câu hỏi về access !thanh1234
14-07-2006, 08:01
Giả sử có 2 form gọi là :A,B.Trong A ta có nút lệnh gọi mở B.A khi chạy nó chiếm toàn màn hình ,nhưng B thì nó chỉ chiếm một phần theo size ta định trước ,và ta muốn nó ở vị trí chỉ định thì làm thế nào ?Tôi thử mãi mà không được !

phatnq2003
08-11-2006, 10:28
Ăn gian thôi!
Khi thiết kế B, bạn định các thuộc tính của nó như:
Auto Center: No
Modal: Yes

Khi thiết kế, bạn đặt nó ở vị trí mà bạn mong nó xuất hiện.
Nếu bạn không muốn cho ai di chuyển B, bạn hãy cho Border Style là None.

Nếu bạn muốn B luôn luôn ở trên A cho dù có chuyển sang A để làm việc, bạn để Modal là No, cho Popup là Yes.