PDA

View Full Version : Xin ý kiến đề tài "Quản lý tòa soạn"Silverstar7284
06-07-2006, 23:59
Anh em kiểm tra xem rồi góp ý kiến. Nếu chương trình có lỗi gì xin vui lòng gửi hình lên diễn đàn.

http://prdownloads.sourceforge.net/newmagm....1.zip?download (http://prdownloads.sourceforge.net/newmagms/v1.0.1.zip?download)

ScreenShot1 (http://sourceforge.net/dbimage.php?id=79069)
ScreenShot2 (http://sourceforge.net/dbimage.php?id=79065)
ScreenShot3 (http://sourceforge.net/dbimage.php?id=79061)