PDA

View Full Version : How to use Jar file in Visual C++haitrieuhoang
03-07-2006, 14:05
Hi mọi nguời!
Em muốn sử dụng file Jar bằng Visual C++ nhung không biết làm sao để sử dụng nó. Mong mọi người chỉ cho em với.

lannguyen
04-07-2006, 04:16
JAR bạn nói là Java Archive???