PDA

View Full Version : google adsense có chấp nhận trên host free??Oh La La
16-06-2006, 02:34
Hiện nay mình có 1 web chạy trên host free va domain free thì google adsense có chấp nhận mình không?

disconnect
16-06-2006, 04:03
Hình như là có
bạn nên đăng kí dạng freewebs.com/user chứ đừng nên dùng email forwarding
Ko hiểu sao thằng bạn mình dùng freewebs vẫn được :(

skidrock
16-06-2006, 10:21
Tại sao bạn không dung blog của nó ...........
Thằng google nó làm hẳn một trang cho đăng ký blog free mà không chịu là cứ đi làm lung tung ...Như vậy có phải lãng phí không
http://www.blogger.com
đó làm môt cái cho nó hoành tráng

Oh La La
16-06-2006, 11:32
Tại sao bạn không dung blog của nó ...........
Thằng google nó làm hẳn một trang cho đăng ký blog free mà không chịu là cứ đi làm lung tung ...Như vậy có phải lãng phí không
http://www.blogger.com
đó làm môt cái cho nó hoành tráng
Nhu vay là mình làm trang blog cá nhân roi add GA vào dúng ko ban ? google co chấp nhận như thế không?

addme
16-06-2006, 13:00
Chấp nhận 100% (nhưng kog đảm bảo có nhận được tiền hay 0 :D)
Nó còn đang beta cái API adsense, sau này các nhà cung cấp dvụ free như host, blog có thể tùy biến riêng trang giao diện cho adsense (đăng ký, quảng lý accout ...)

skidrock
16-06-2006, 14:32
Tất nhiên là dùng free Thì chẳng có cái nào an toàn ca ....
Nhưng thằng gôgle nó chấp nhận và 40% người dùng thì tôi gì mình không dùng .Kiếm host free làm gì để suốt ngày ...phải khổ .Blog tiện dùng .......