PDA

View Full Version : Giúp cho một ý tưởng!kiepcolieu
08-06-2006, 21:53
Em đang làm đề tài tốt nghiệp "Ứng dụng quy hoạch động giải bài toán tối ưu". Em không biết nên ứng dụng bài toán nào để làm. Rất mong các cao nhân chỉ giúp...!