PDA

View Full Version : Ai rành về Foxpro, help me.bungphe203
15-04-2006, 15:20
Ở nơi tôi làm việc có 5 PC, 1 PC cài chương trình IVS(chương trình kế toán) viết bằng Foxpro, và chương trình này được share ra cho các máy khác connect tới dùng. Nhưng chỉ có 3 PC connect được. Còn PC còn lại connect tới được, chương trình chạy lên, nhưng khi log in vào thì thoát ra. Không biết người triển khai đã dùng kỷ thuật gì
Có ai biết được chỉ dùm. Gấp gấp.

The Old Man
17-04-2006, 05:55
Phải có code mới biết được. Nếu bạn có kinh nghiệm về Foxpro có thể vào coi Dabatase hay ini file hay mem file. Còn code trong PRG thì phải có Source code. Đôi khi người viết có thễ viết code với parameters rất đơn giản mà user không biết. Thử run program ???.exe với parameter /? hay /help hay -? v.v. coi có nói gì không?. Tôi thường hay dùng /???? đễ debug hoặc test hoặc chạy những gì mà tôi không muốn user biết. Ví dụ như reset pasword v.v. /???? chấm hỏi có thể là bất cứ parameters nào tôi muốn . Ví dụ như /reindex v.v

bungphe203
18-04-2006, 16:55
Cách dùng tham số không có tác dụng. Có bạn nào có cách nào nửa không.