PDA

View Full Version : I'm Beginer Help me ! Thank for your helpunknown_guy
18-02-2006, 23:41
Tớ đang học về HTML, DHTML chuẩn bị làm project thiết kế web, có tools nào chỉ giúp tạo các ảnh và flash tốt một tý, chua biết về tạo ảnh mà ?