PDA

View Full Version : nhận dạng 1 sòt dc viết =ngôn ngữ gìraban
22-01-2006, 07:11
ai có kinh nghiệm về cái này xin cho đệ hỏi thăm với .VÀ nếu mình biết nó viết = ngôn ngữ gì rồi thì làm cách nào mình ***** hay decode nó dc

ngduynhat
29-01-2006, 12:58
bạn có thể dùng PEID để nhận dạng xem soft được viết bằng ngôn ngữ gì.
Sau đó, tùy theo mức độ pro mà bạn có thể dùng các chương trình như Win32DASM - OllyDbg - IDA ... để disassembler nó (tất nhiên, lúc này bạn phải có kiến thức về Assembly :D)