PDA

View Full Version : [Q] Có trang web nào dạy tiếng Hàn không?super_chippy
19-12-2002, 12:32
Có ai biết trang web nào dạy tiếng Hàn không vậy?Mình rất thích Hàn quốc,chỉ vì con gái ở đó đẹp nè,dễ thưong nữa chứ.Mong các bạn chỉ giúp mình với .