PDA

View Full Version : Ai biet chi gium???TrinhCongSon
17-09-2005, 06:19
Minh dang lam de tai ve quan ly khach san nhung thieu thong tin qua. Ai biet hoac co thong tin ve de tai tren thi chi cho minh voi. Da ta

C++
17-09-2005, 07:01
1. Số phòng
2. Số giường trong 1 phòng
4. Tính ngày mướn theo block 12 tiếng
5. Thời gian và dịch vụ đặt phòng