PDA

View Full Version : Tài liệu tự học miễn phí về phát triển ứng dụng trên windows phone 7 dành cho cộng đồnghoabantrang117
05-08-2011, 18:18
Microsoft Windows Phone 7 (http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/default.aspx) hứa hẹn là một hệ điều hành di động mạnh mẽ với trải nghiệm người dùng đầy sáng tạo, nhiều tính năng hấp dẫn. Đối với cộng đồng lập trình viên, nền tảng phát triển của Windows Phone 7 giúp lập trình viên dễ dàng và nhanh chóng xây dựng các ứng dụng và games.

Cộng đồng lập trình viên trực tuyến của Microsoft (MSDN) (http://msdn.microsoft.com/) cung cấp khóa training miển phí về phát triển ứng dụng trên Windows Phone 7 (http://msdn.microsoft.com/en-us/ff380145) cho cộng đồng. Khóa training cung cấp bài giảng và giải thích từng bước về công cụ phát triển và một số khái niệm lập trình trên Windows Phone.
Windows Phone 7 training course (phiên bản 1.4.0) (http://msdn.microsoft.com/en-us/gg266499)

http://cC7.upanh.com/26.75.33279836.wTa0/windowsphonelogo.jpg (http://www.upanh.com/upanh_windows-phone-logo/v/5bxdekbk8u.htm)

Một số yêu cầu đối với người sử dụng tài liệu:

Yêu cầu người sử dụng bộ tài liệu này cần có kinh nghiệm lập trình trên Microsoft .NET Framework và Visual Studio.
Khóa training hướng tới đối tượng những người bắt đầu mới làm quen với lập trình trên Windows Phone 7, thậm chí những người chưa biết lập trình về Silverlight và XNA. Còn đối với những lập trình viên đã lập trình Silverlight, khóa học giúp tìm hiểu về sự khác nhau giữa Silverlight bình thường và Silverlight cho Windows Phone.

Nội dung của khóa training:

• Getting Started with Windows Phone (http://msdn.microsoft.com/en-us/wp7trainingcourse_wp7gettingstarted_unit).Nền tảng phát triển ứng dụng trên Windows Phone 7 hỗ trợ cho XNA Framework và Silverlight. Nội dung này cung cấp cho người học ban đầu làm quen với một Windows Phone Silverlight application.
• Silverlight for Windows Phone (http://msdn.microsoft.com/en-us/wp7trainingcourse_wp7silverlight_unit).Nội dung này giúp người học tìm hiểu về những control mới, khái niệm về Silverlight trên Windows Phone.
• XNA Framework 4.0 for Windows Phones (http://msdn.microsoft.com/en-us/wp7trainingcourse_wp7xna_unit) XNA Game Studio 4.0 hỗ trợ đa nền tảng để phát triển Game bao gồm chạy trên Xbox 360, hệ điều hành Windows. Nội dung này chỉ tập trung giới thiệu người học những cơ bản về lập trình game bằng nền tảng XNA Framework và XNA Game Studio cho Windows Phone.
Link download training kit (bản offline) (http://go.microsoft.com/?linkid=9723028)

Một số bài viết tham khảo:

• Windows Phone SDK 7.1 Beta 2 (http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=26648)
• Tài liệu Windows Phone Development trên MSDN (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff402535(VS.92).aspx)

QNX_Vietnam
10-09-2012, 16:55
thank chủ thớt nhiều!