PDA

View Full Version : Group Portal 1.0MrThaibang
01-09-2005, 18:02
Xin giới thiệu hệ thống giao tiếp Quản lý Nhóm làm việc GroupPortal.

Tính năng:
- Hỗ trợ phân nhóm sát với thực tế, hướng mạnh vào nhóm hoạt động. Giúp cho Admin có thể quan sát hoạt động của từng nhóm làm việc.
- Trong mỗi nhóm đã phân quyền, cung cấp 3 tính năng căn bản:
+ Thông báo chung trong nhóm
+ Thảo luận Mini (Một Diễn đàn gọn nhẹ giúp thảo luận trong nhóm)
+ Quản lý công việc: Trửơng nhóm có thể Giao Việc cho Thành viên trong nhóm
- Trong toàn bộ hệ thống: User có thêm tính năng:
+ Tinh nhắn nội bộ
+ và một số tính năng khác đang tiếp tục được xây dựng.

(vì lý do Server bị Error nên tạm thời chưa thể cài đặt phần Demo, cũng như Download sử dụng thử, nên bạn nào có nhu cầu xin gửi mail nhé.)

http://www.bzideas.com/gp/MiniLogo.gif
Một số hình ảnh của GroupPortal1.0:
http://www.bzideas.com/gp/

Hệ thống mới xây dựng, hoàn toàn do tác giả xây dựng mới nên không tránh khỏi một số thiếu xót, rất mong nhận được sự hợp tác và góp ý của các bạn.
Mọi chi tiết xin thoải mái email về: camthaibang@yahoo.com nhé.