PDA

View Full Version : Chương trình kiểm soát file gửi kèm mailvietnambuyer
21-08-2005, 03:18
Có người đưa cho mình một ý tưởng là:
Trong một mạng của công ty, kết nối internet. Giờ ông giám đốc muốn kiểm soát mail gửi đi từ công ty của tất cả các loại webmail như yahoo, gmail, hotmail....có kèm theo file, thì phải gửi cho ông kiểm soát trước. Vậy bạn nào có thể giúp mình một chút ý tưởng được không ?

vinhnguyenvic
24-08-2005, 16:44
Oi!minh cung dang gap van de nay day!co gi cho minh hoc hoi luon nhe!dang ket qua van de nay ma tim mai chua ra duoc y tuong nao hay ho ca!

jiSh@n
24-08-2005, 19:42
Vậy thì phải làm cách nào đó chuyển hết lưu lượng dữ liệu http, smtp,... từ tất cả các máy trong mạng về máy của lão giám đốc đó rùi hẵng tính.

tinman
25-08-2005, 04:56
Có người đưa cho mình một ý tưởng là:
Trong một mạng của công ty, kết nối internet. Giờ ông giám đốc muốn kiểm soát mail gửi đi từ công ty của tất cả các loại webmail như yahoo, gmail, hotmail....có kèm theo file, thì phải gửi cho ông kiểm soát trước. Vậy bạn nào có thể giúp mình một chút ý tưởng được không ?

Nếu mà làm được chương trình này, thì bạn sẻ phát tài rất nhanh chóng vì nhiều cơ quan và xí nghiệp trong và nhất là ngoài nước sẻ mua.