PDA

View Full Version : Hỏi về VPN server.cntttg
13-08-2005, 09:27
Cho mình hỏi về cái này chút thôi.

Mình có 1 đường truyền ADSL với Router ADSL Planet và 1 domain no-ip là : abc.no-ip.info.

Mình cấu hình như sau:

Máy thực của mình là sử dụng Win XP địa chỉ ip : 10.0.0.100

Mình cài máy ảo làm window server 2003 địa chỉ ip là : 10.0.0.20 đã lên domain controller và 1 máy ảo làm client join vào domain.

Mình đã cấu hình vpn server trên máy window2003 rồi. Nếu mình đứng ở winxp kết nối vào vpn server win2003 qua địa chỉ ip là 10.0.0.20 thì thành công.

Nhưng 1 người khác đứng từ internet kết nối với thông số http://abc.no-ip.info (domain này dùng để cập nhật ip động của router adsl) thì báo lỗi. Trên router adsl mình đã trỏ vào địa chỉ của máy làm vpn server là 10.0.0.20 thông qua cổng 1723(PPTP).

Mong các bác ai biết chỉ giáo cho mình. Xin Cảm ơn.