PDA

View Full Version : So sánh hai bảng với cùng cấu trúc các cộtphuonghl
23-06-2005, 09:29
Tôi có câu hỏi này muốn hỏi các bạn một chút.
Trong cơ sở dữ liệu của tôi có hai bảng với cùng cấu trúc, nghĩa là có các cột giống nhau. Trong các bảng này đều có dữ liệu, tôi cài Oracle 9i.
Liệu trong Oracle có công cụ nào cho phép so sánh dữ liệu giữa hai bảng này không? Kết quả so sánh được xuất ra một định dạng file nào đó để phục vụ cho in báo cáo?.

Thông cảm nhé vì mới bước chân vào Oracle.

yedc2001
23-06-2005, 22:02
Tôi có câu hỏi này muốn hỏi các bạn một chút.
Trong cơ sở dữ liệu của tôi có hai bảng với cùng cấu trúc, nghĩa là có các cột giống nhau. Trong các bảng này đều có dữ liệu, tôi cài Oracle 9i.
Liệu trong Oracle có công cụ nào cho phép so sánh dữ liệu giữa hai bảng này không? Kết quả so sánh được xuất ra một định dạng file nào đó để phục vụ cho in báo cáo?.

Thông cảm nhé vì mới bước chân vào Oracle.
spool c:\temp\khac-biet.doc
select cot_1 from bang1
minus
select cot_1 from bang2;
spool off

phuonghl
27-06-2005, 10:32
Chào bạn,
bạn có thể nói rõ hơn cho mình một chút được không? Hơn nữa, mình muốn so sánh hai bảng với rất nhiều cột giống nhau.

yedc2001
27-06-2005, 13:47
Chào bạn,
bạn có thể nói rõ hơn cho mình một chút được không? Hơn nữa, mình muốn so sánh hai bảng với rất nhiều cột giống nhau.

spool c:\temp\khac-biet.doc
select cot_1 from bang1
minus
select cot_1 from bang2;
spool off

Day la menh lenh don gian nhat de bo ket qua nhung gi co trong cot_1 cua bang1 ma khong co trong cot_1 cua bang2 vao trong file c:\temp\khac-biet.doc

Ban chi can lam nguoc lai thi se co nhung gi trong bang2 co ma bang1 khong co.

Con neu ban muon tim trong tat ca cac cot thi phai dung menh lenh cua PL/SQL tao mot cursor de chay trong cac cot.

Chuc ban thanh cong.