PDA

View Full Version : Asp.nethungit253
18-06-2005, 11:55
-Hỏi về việc tạo set up cho project ASP.NET và database tự động khi tạo setup.Khi tiến hành cài đặt thi sẽ tự add database vào SQLServer

tuongtukhach
22-06-2005, 12:54
Cái này khó à nghe, mình cũng muốn biết nữa, bác nào biết thì ra tay ứng cứu đi nhe! Mình chỉ biết tạo cái setup cho ASP.Net thôi, còn add database tự động thì bó tay luôn.

harzix
23-06-2005, 17:11
Add databse tự động là khả thi, có thể thực hiện được đấy!
Mấy dzu wên rằng SQL Server cho phép tạo DB bằng script à

CREATE DATABASE...
...

Còn data trong database có thể dùng nhiều cách để import vào (script, bulk copy...)

tranvu
23-06-2005, 21:56
cái này có thể làm như vầy:
-Nén Project lại
-Tạo một project mới để giải nén project đó và viết code toàn bộ để đưa database vô sql server.

Bạn có thể tham khảo cái Community Server Forum trên www.asp.net