PDA

View Full Version : Mail Exchange Và CA (Mã hóa mail)cntttg
27-05-2005, 14:21
Mình có 1 máy làm Domain , 1 máy làm Exchange Server 2003 join vào domain. Và mình cài Certificate Authorizne (CA) lên máy Domain. Tạo các users là : u1,u2.

Tại máy Exchange mình logon u1 : đi xin CA cho u1 Thành công.
Tại máy Exchange minh logon u2 : đi xin CA cho u2 Thành công.
Và việc mã hóa mail tại máy Exchange này vẫn bình thường.(MS outlook)
Nhưng khi qua máy domain để mã hóa mail cho u1 hoặc u2 thì nó báo là bạn chưa đăng ký CA.(Đã restart hai máy tính).

Bạn nào biết thì chỉ dùm mình với.
Cảm ơn trước.