PDA

View Full Version : [Q] Thay đổi Iconcuongquoc
20-11-2002, 17:06
Bạn nào đó có thể giúp mình thay đổi icon cùa control panel và cùa Internet Explorer được không ? Cảm ơn nhiều...

CrazyKing
20-11-2002, 19:06
Nếu viết chương trình thì được đó !!! Bác xác định imagelist của nó rùi thay đổi !!! Còn để thay đổi luôn thì bác dùng chương trình hình như là hacker resource để tìm icon này và replace thành icon của bác !!!!(trong shell32.dll )

LaiAn
21-11-2002, 00:57
Bạn có thể dùng IconPackager hay
Microangelo cũng được đó

LA