PDA

View Full Version : [Q] Crystal report Problemhungcuong
18-11-2002, 13:11
Hi các bạn !
Mình đang làm việc trên crytal report 8.5 . Nay mình bị một vấn đề mà chưa biết cách khắc phục . Mình dùng cviewer để load report lên nhưng mỗi lần load report lên thì nó lại không thay đổi giá trị mà mình truyền vào , chỉ khi mình nhắp nút refesh sau đó đánh vào tên server , ID password , tên database thì nó mới thay đổi giá trị . xin các bạn nào biết chỉ dùm mình ( các logon tự động trong VB code , Xin chỉ =code ) cảm ơn .

gurupt
23-11-2002, 00:56
Bạn nên dùng crystal report control để đọc từ file *.rpt của bạn.
Sau đo' dùng phương thức connect của control đó để connect vào server.
Nếu cần bạn hãy liên lạc với mình qua mail : baohuybee@yahoo.com