PDA

View Full Version : Help me ! Hệ thống tác nghiệp trong doanh nghiệpconanld
12-03-2005, 16:31
Mình đang phải viết đề cương dự án về hệ thống tác nghiệp trong doanh nghiệp, nhưng mình chưa hiểu lắm về "Hệ thống tác nghiệp" , vậy bạn nào có thể giải thích giùm mình nó là cái gì không. Mình cảm ơn !

conanld
13-03-2005, 10:11
hic, bạn nào biết thì giúp với. Sắp phải nộp rồi