PDA

View Full Version : Cài Oracle 10g database bị lỗi !WhiteBear
25-01-2005, 03:28
Mình cài Oracle database 10g trên win2k3 bị 3 lỗi "There was an error while loading library :areasQueries " and " GlobalVarQueries " and "GeneralQueries" .Bạn nào có thể giúp mình được không ?Cám ơn nhiều !