PDA

View Full Version : [q]sadmovie
11-11-2002, 18:04
sao không có hồi âm vậy? Hi vọng có bác nào biết nhờ chỉ giùm!
Mình nghe nói là có chương trình cái gì đó karaoke có thể làm được nhưng mình chưa thử bao giơ chi nghe thôi bạn nào co muôn thử thì vào cnet.com ma download