PDA

View Full Version : Thu thap so lieu!!!thadasabeco
30-10-2004, 22:53
Chuong trinh minh dang viet co doan: thu thap so lieu tu cong Com RS232, 5s lay so lieu 1 lan. Minh dung kieu file.dat de luu du lieu. Ban nao co giai thuat nao hay chi minh voi.
Voi 5s 1 lan lay so lieu, file dat se rat lon theo thoi gian, minh tinh la 7 ngay se xoa mot lan, nhung ko xoa het ma se la "du lieu sau se day truoc ra khoi file".