PDA

View Full Version : Làm Status Yahoo Gạch NgangTND.VN
18-02-2011, 23:23
Vừa làm xong còn nóng hổi và có tí lỗi ank em reviews cái nhé.

Cách Làm Status Yahoo Gạch Ngang (http://www.thanhnd.com/status/gachngang/)
Em nó đây http://www.thanhnd.com/status/gachngang/
(http://www.thanhnd.com/status/gachngang/) Link Rút Gọn: status.tnd.vn (http://vnw.cc/forum/status.tnd.vn)
Chấp Nhận Chữ Số ,Tiếng Việt Có Dấu Và Không Dấu
Kết Quả: http://www.thanhnd.com/status/gachngang/lamstatusgachngang.png

PS: Site toàn Javascript + HTML các bác muốn lấy code cứ view source copy về là chiến hết :D nhớ để cho e xin cái links nguồn nhé ;))

Hong truong-it
19-02-2011, 11:37
co ai bit video hoc java script k cho tui xin

Arinabar
31-07-2019, 05:13
I consider, that you are not right. Let's discuss it. Write to me in PM, we will talk.