PDA

View Full Version : .NET Windows Forms Custom ControlsTetsu81vn
16-09-2004, 07:08
Paperback: 250 pages ; Dimensions (in inches): 0.66 x 9.15 x 7.42
Publisher: Sams; 1st edition (January 11, 2002)
ISBN: 0672323338

In-Print Editions: e-book (Adobe Reader) | All Editions

Average Customer Review: Based on 7 reviews. Write a review.

Amazon.com Sales Rank: 316,842
(Publishers and authors: improve your sales)

andes
19-09-2004, 09:48
Trong ftp://hoangnamhai.com có 2 cuốn
Apress - User Interfaces In Csharp Windows Forms And Custom Controls - Fly.chm
Apress - User Interfaces In Vb Net - Windows Forms And Custom Controls (By Matthew Macdonald).pdf
không hỉu có phải cuốn bạn cần ko??

Tetsu81vn
20-09-2004, 08:44
2 cuốn đó mình có rồi , cuốn này của Sams . Thanks

fugio
26-09-2013, 17:18
anh Tetsu81vn kiếm được ở đâu đấy, chỉ em chỗ nào bán với ? hoặc anh không dùng nữa bán lại cho em nhé... cảm ơn anh.

anhletraining
04-10-2013, 17:06
Mình cũng cần nè!

cuongk5c
19-03-2015, 09:19
2 cuốn đó mình có rồi , cuốn này của Sams . Thanks

Có phải cuốn "Sams Teach Yourself .NET Windows Forms in 21 Days" phải không bạn ? cuốn này khá mắc đó trên amazon bán 47$ lận .