PDA

View Full Version : Trò chơi thú vị các bạn ơi!vtuyen0520
02-09-2004, 00:21
Công ty www.g-b-s.biz đang mở một đợt chơi xổ xố rất thú vị.Các bạn hãy vào đăng kí và chơi thử đi.Lỡ biết đâu mình trúng thì sao???Đây là công ty đọc mail quảng cáo.Vì vậy các bạn đừng ngạc nhiêu khi thấy nhiều mail quảng cáo trong hộp thư của mình.Các bạn nên đọc kĩ nội dung trên công ty khi tham gia công ty này.Việc đăng kí trên công ty dễ như trở bàn tay vậy.Và khi công ty hỏi mã số người giới thiệu thì bạn cứ lấy mã số của mình :GSO104692.