PDA

View Full Version : Cho hỏi vớiLangTuYenThanh
23-10-2002, 05:50
Tôi muốn hỏi là làm cách nào để đóng 1 ứng dụng khác từ ứng dụng của mình.
Thứ 2 là trong VB, ví dụ khi gọi hàm msgbox "string",( chỗ này sẽ xuất hiện 1 list các giá trị của argument để lựa chọn) Vậy thì làm cách nào để có thể làm như thế trong các sub do minh tạo.

Ai biết xin chỉ dùm, rất cám ơn!

Nicky
23-10-2002, 14:55
Muốn đóng một ứng dụng khác từ ứng dụng của mình bạn có thể dùng hàm SendMessage để gửi message WM_CLOSE đến ứng dụng đó cho nó toi luôn.
Còn về Sub của bạn bạn có thể khai báo các đối số
Private Sub Example(argument1 as String, argument2 as Integer)
'Các câu lệnh
End Sub
Khi đó mỗi khi gọi hàm thì VB tự động hiện lên danh sách đối số thôi.

LangTuYenThanh
24-10-2002, 01:10
Cám ơn
nhưng Nicky hiểu sai ý tôi rồi, cái cần ở đây ko phải là danh sách đối số mà là danh sách các giá trị có thể của đối số
VD khi gọi hàm msgbox "string", khi tham chiếu đến đối số thứ 2 sẽ xuất hiện một danh sách các giá trị vbOK,vbYesNo.....
Làm cách nào để có thể làm được như vậy