PDA

View Full Version : Hỏi về cách gọi store proceduredoitruong01
12-08-2004, 07:10
(^_^) Chào các bạn
Có bạn nào biết cách goi một store procedure của Oracle trong C# ko ? Mình thử goi store procedure như sau :

cmd.CommandType=CommandType.StoredProcedure;
cmd.CommandText="{call PKG_INSERT_DATA.INSERT_DATA_TO_TABLE}";
cmd.ExecuteNonQuery();

thì nó báo lỗi :unspecified error.
Store procedure của mình là dùng để import dữ liệu vào 1 bảng
Thanks a lot.

Duongkientrung
19-08-2004, 00:37
Bạn phải truyền các tham số vào cho SP thực hiện chứ???

andes
20-08-2004, 07:52
cmd.CommandText="{call PKG_INSERT_DATA.INSERT_DATA_TO_TABLE}";
Hình như là ở đây chỉ điền tên của stored proc thôi chứ, đâu cần lệnh CALL?

andes
20-08-2004, 08:03
À quên, cho mình hỏi bạn có dùng Microsoft.net managed provider for oracle hay ko?
Nếu không thì download cái này từ trang microsoft về, rồi import Oracleclient vào, thế thui.
Sau đây là đoạn code mình viết bằng vb,net, it works:

Import System.Data.OracleClient

Dim oracleCmd as New OracleCommand()
Dim oracleconn as New OracleConnection(Server = "";UID="";PWD="")

oracleconn.Open
oracleCmd.Connection = oracleconn
oracleCmd.Commandtext = .....
oracleCmd.CommandType = CommandType.Storedprocedure

....

Cyber
20-08-2004, 23:06
thế ông đã cài Oracle Provider .NET chưa dzậy ta

doitruong01
06-09-2004, 03:18
Cám ơn các bạn tại mình chưa cài Microsoft .net managed provider for Oracle