PDA

View Full Version : Bạn Nào ChƯa YÊu Thì Hãy Vào Và Bạn Đã YÊu Thì Cũng Vàohan_doi_so_1
01-08-2004, 08:51
Chuyen Cua Nhung Nguoi Chua Yeu.
Cai Ngay Dau Toi Di Tan Gai Hay Noi Dung Hon La Di Tim Ban Gai Nhung Ma....ban Nao La Con Trai Thi Hay Viet Tiep .
Ban Nao La Con Gai Thi Hay Tra Loi Giup Toi Voi.

han_doi_so_1
01-08-2004, 08:57
Ôi Hay ĐẤy.
Cai Ngay Dau Toi Di Tan Gai Hay Noi Dung Hon La Di Tim Ban Gai Nhung Ma....ban Nao La Con Trai Thi Hay Viet Tiep .
Ban Nao La Con Gai Thi Hay Tra Loi Giup Toi Voi.