PDA

View Full Version : Bac nao lam phan mem ma da tung lam bo setup VS.net xin giupkhanhthanh
28-07-2004, 03:06
Bac nao giup toi sua loi :"Cannot find KeycodeV2.dll, or invalid keycode" .(say ra doi voi bao cao )Loi nay say ra khi toi lam xong 1 Project nhung khi lam 1 bo setup .sau do cai tren may nguoi khac thi khi hien thi bao cao (CrystalReport ).Thi hien thi thong bao nay ,mong cac bac giup do.Neu bac nao da gap loi nay xin huong dan cu the tung buoc sua loi.tat nhien la cai va chay tren may toi thi duoc vi co bo cong cu VB.net

Cam on cac bac nhieu ....

hitech
09-09-2004, 18:42
Bac nao giup toi sua loi :"Cannot find KeycodeV2.dll, or invalid keycode" .(say ra doi voi bao cao )Loi nay say ra khi toi lam xong 1 Project nhung khi lam 1 bo setup .sau do cai tren may nguoi khac thi khi hien thi bao cao (CrystalReport ).Thi hien thi thong bao nay ,mong cac bac giup do.Neu bac nao da gap loi nay xin huong dan cu the tung buoc sua loi.tat nhien la cai va chay tren may toi thi duoc vi co bo cong cu VB.net

Cam on cac bac nhieu ....
Hiện giờ tui đang đi công tác ở Vũng Tàu nên không thể trả lời cụ thế được. Có gì thì bác viết mail cho tui đi khoảng Chủ nhật này về sẽ trả lời bác cụ thể qua mail. :angel_not

chotroncuoctinh
14-09-2004, 12:29
When regwiz.msm is added to a setup project, it exposes a LicenseKey property
that must be set before building the setup project. The 19-digit license key is
emailed when the product is registered. This key is also available from the VS
.NET Help | About… dialog, under the installed products list. The license key
must be entered into the LicenseKey property for the regwiz.msm merge
module.
If the license key is not set for the regwiz.msm merge module, an error will
occur when building the project. If the setup is installed on a target computer
without specifying the license key for the merge module, various
“keycodev2.dll” errors will occur.
For more information, go to http://support.crystaldecisions.com/kbase and
search for knowledge base articles: c2010681 and c2011205.

CNIIT
30-10-2004, 22:09
Mình nghĩ là bạn đã dùng CrystalReport 9 ở bên ngoài thay vì dùng CrystalReport của .NET
Lúc mới đi làm mình cũng đã từng bị trường hợp này, khi cài cho máy client bạn đã cài thiếu file DLL cho Crystal, thực sự ở đây mình thể nhớ file DLL đó được. mình sẽ coi lại và post lại cho bạn sau, đơn giản lắm