PDA

View Full Version : ai giải giùm bài access này đidragon_babyhack
09-07-2004, 20:59
nhờ sư phụ nào giỏi về access giải giùm bài này đi
_http://smtt.4hostvn.com/DETAI.DOC
có đứa em nó nhờ giải giùm mà pó tay nên nhờ các sư phụ giúp giùm. cám ơn trứơc nha. ai giải được thì làm ơn send cho mình ở địa chỉ email dragon_babyhack@yahoo.com giùm nha hay up lên host nào rồi tui down về cũng được

lanphuong
11-07-2004, 10:01
bài này dài quá, bạn muốn mình giúp câu nào? nói rõ đi, chứ bảo làm hết thì mình ko có thời gian, nếu bạn muốn thì mình có thể gửi cho bạn bài mẫu để tham khảo

glorybloodyhell
11-07-2004, 10:05
version access nào bạn có thể nói cho biết không? tôi có 2003, nếu được thì tôi làm thử giùm cho...

dragon_babyhack
11-07-2004, 17:54
được, bạn làm giúp mình. mình cần lắm. bạn giúp mình nha