PDA

View Full Version : [Q] Truy nhập database tu xa qua modemquangpk
15-10-2002, 10:24
Tôi cài Win2000 Pro, Oracle Enterprise 8.1.7 (chọn chế độ Client), truy nhập remote LAN qua modem (dùng TCP/IP cấp phát địa chỉ động), connected đươc speed 33.6 kbs. Đã khai báo địa chỉ của Host server (server chứa database). Dùng SQL Plus để connect thủ thi không được. Có ai biết xin chỉ dẫn giúp. Xin cám ơn nhiều !