PDA

View Full Version : [q]vbhvl
12-10-2002, 10:56
Cách tạo menu được add vào coolbar nhu trong trình duyệt và làm sao có thể qui định cho toolbar không tự động thay đổi width của toolbar button.. Help Me !

KEM_WALL
12-10-2002, 15:35
ah nhân tiện các bạn chỉ walls cách xài coolbar với

Moi_Aussi
12-10-2002, 16:15
Ông "KEMWALL" ở các box khác mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ không biết xài Coolbar.