PDA

View Full Version : Cần host chạy aspvanquyenhp
27-08-2010, 09:40
Bạn nào biết host hỗ trợ asp không, chia sẻ cho mình với.
Thanks nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ducky
27-08-2010, 19:55
Nếu là free để test thì có http://www.jabry.com. Cái này của Websamba nổi tiếng ngày xưa đây.

xuanhung79
03-09-2010, 14:20
ở dưới chữ ký mình nè. host tuyệt cú mèo luôn

Young Uno
14-10-2010, 10:39
http://www.free-webhosts.com/free-asp-hosting.php

1 list vào mà chọn