PDA

View Full Version : cần đổi CPUunlucky555
06-05-2004, 19:43
Cần đổi 10 CPU celeron 500Mhz lấy 10 CPU PIII 500Mhz đến 733Mhz
ai quan tâm xin cho biết giá liên hệ Y!M: so_vo_nhat_thien_ha

Ho Quang Hieu
09-05-2004, 05:07
doi 10 PIII 1,13 ghz moi tinh (44.5 USD) , ce.500 minh thu gia 130.000/con .
OK thi lien lac voi minh tai cua hang vi tinh 1B3 Nguyen Thai Son P3 q. go vap
Thanks!

baby@
09-05-2004, 08:52
tui có con intel celeron PIII 633hz muốn đổi lấy con PIII 1,13ghz cuả you thì thêm bao nhiêu ?

ermy
09-05-2004, 15:01
ban oi Ce hay PIII noi ro ra chu
..........?