PDA

View Full Version : Có ai có tài liệu về RHCE không?kvcuong
22-04-2004, 18:29
Tôi muốn luyện thi RHCE nhưng không có tài liệu. Ai đã học xin chỉ dùm

enduser
04-06-2004, 12:31
Bạn có thể cho biết bạn đang ở đâu mới được chứ (tiếng Việt hay English) ????