PDA

View Full Version : Viết ứng dụng qua mạng bằng C#hoatuvi
09-04-2004, 23:31
Mình muốn viết 1 chương trình ứng dụng quản lý qua mạng cục bộ, ma từ trứơc đến giờ mình chưa bao giờ viết nên ko biết bắt đầu từ đâu. Các bạn có thể cho mình lời khuyên được ko, cảm ơn nhiều.

xinthaem
11-04-2004, 18:41
Khong biet' co' phai? ba.n hoi? ve` ca'ch ma` ng` kha'c co' the? cha.y ct cua? ba.n viet du`ng C# hay o?

Mi`nh cu~ng moi' bat dau` ho.c ve` .NET, mi`nh chu*a bao gio` du`ng ASP.NET, nhung mi`nh nghi~ ba.n co' the? viet' chuong tri`nh na`y:
1. Mo? VS .NET 2003, cho.n New Project, cho.n Visual C# projects, cho.n ASP.NET Web application...Location: by default, thi` project cua? ba.n se~ chu*a' trong "Web folder/virtual directory" (ie, \Inetpub\wwwroot)...Ba.n co' the? du`ng IIS de? ta.o ra 1 virtual directory khac' cu~ng duo.c...Nho' la` set permission cho ng` ta co' the? access den' folder nay`...

2. Ba.n co' the? du`ng nhu~ng control cua? WebForm - ToolBox / component /DB..so on..de? tao. ra nhu~ng die`u ba.n ca^`n la`m...

3. Sau khi la`m xong, ng` kha'c/ba.n co' the? tu` may' kha'c ma` xu? du.ng chuong tri`nh cua? ba.n...vi' du.: http://<IP/host cua? may' co' chuong tri`nh>/<ten project>/<ten cua? file co' extension aspx>

multsyh
16-06-2004, 06:00
http://<IP/host cua? may' co' chuong tri`nh>/<ten project>/<ten cua? file co' extension aspx> nen nho dat trong regedit nhe