PDA

View Full Version : Đăng ký tham gia Sinh nhật DDTH.comvikhoa
22-05-2010, 17:16
Trong ngày hôm nay các bạn có thể đến nhà thi đấu Phú Thọ từ lúc 13h00 để tham gia chương trình và KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ TRƯỚC.

*Lưu ý:
- BTC chỉ chuẩn bị 500 số (từ 001 đến 500) cho các bạn tham gia nên nếu bạn đến sau số 500 thì chúng tôi sẽ không có số cho bạn. Thành thật xin lỗi về sự bất tiện này vì hội trường cũng chỉ chứa được khoảng 500 người.

- Các bạn ở phía Bắc cũng sẽ có 1 buổi tương tự tại Hà Nội dự kiến vào ngày 12/06/2010. Chi tiết sẽ thông báo sau.

=========================

Mẫu đăng ký:

STT/ Nick name - Họ tên - Nick YIM (không bắt buộc) - ĐT (không bắt buộc)

Vui lòng copy & paste danh sách 5 người trước bạn và bổ sung tên bạn ở bên dưới.
=========================

Tôi xin bắt đầu:

1/ vikhoa - Dương Vi Khoa - YIM: iamtlik (vikhoa141) - ĐT: 0903.69.69.92

truongton
22-05-2010, 17:23
1/ vikhoa - Dương Vi Khoa - YIM: iamtlik (vikhoa141) - ĐT: 0903.69.69.92
2/ truongton - Lê Trường Tồn YIM: hoangtuphale84 - DT 0908333677

venus
22-05-2010, 17:24
1/ vikhoa - Dương Vi Khoa - YIM: iamtlik (vikhoa141) - ĐT: 0903.69.69.92
2/ truongton - Lê Trường Tồn YIM: hoangtuphale84 - DT 0908333677
3/ venus - Tô Hoàng Thùy Trâm- YIM: tohoangthuy_tram - ĐT: 0907.21.44.22

daosythui
22-05-2010, 17:36
1/ vikhoa - Dương Vi Khoa - YIM: iamtlik (vikhoa141) - ĐT: 0903.69.69.92
2/ truongton - Lê Trường Tồn YIM: hoangtuphale84 - DT 0908333677
3/ venus - Tô Hoàng Thùy Trâm- YIM: tohoangthuy_tram - ĐT: 0907.21.44.22
4/ daosythui - Nguyễn Xuân Hòa - YIM: osatadao - ĐT: 0985.00.18.68

thaychuastudio
22-05-2010, 17:42
1/ vikhoa - Dương Vi Khoa - YIM: iamtlik (vikhoa141) - ĐT: 0903.69.69.92
2/ truongton - Lê Trường Tồn YIM: hoangtuphale84 - DT 0908333677
3/ venus - Tô Hoàng Thùy Trâm- YIM: tohoangthuy_tram - ĐT: 0907.21.44.22
4/ daosythui - Nguyễn Xuân Hòa - YIM: osatadao - ĐT: 0985.00.18.68
5/ Thaychuastudio - Tạ Minh Vang - YIM: minhvang - ĐT 0907030703

vn.minh
22-05-2010, 17:46
1/ vikhoa - Dương Vi Khoa - YIM: iamtlik (vikhoa141) - ĐT: 0903.69.69.92
2/ truongton - Lê Trường Tồn YIM: hoangtuphale84 - DT 0908333677
3/ venus - Tô Hoàng Thùy Trâm- YIM: tohoangthuy_tram - ĐT: 0907.21.44.22
4/ daosythui - Nguyễn Xuân Hòa - YIM: osatadao - ĐT: 0985.00.18.68
5/ Thaychuastudio - Tạ Minh Vang - YIM: minhvang - ĐT 0907030703
6/ vn.minh - Võ Ngọc Minh - YIM: mr.ngocminh - ĐT 0932.641.246

Sa Huỳnh
22-05-2010, 17:55
3/ venus - Tô Hoàng Thùy Trâm- YIM: tohoangthuy_tram - ĐT: 0907.21.44.22
4/ daosythui - Nguyễn Xuân Hòa - YIM: osatadao - ĐT: 0985.00.18.68
5/ Thaychuastudio - Tạ Minh Vang - YIM: minhvang - ĐT 0907030703
6/ vn.minh - Võ Ngọc Minh - YIM: mr.ngocminh - ĐT 0932.641.246
7/ Shellingfox - Lê Thanh Sang
8/ Sa Huỳnh - Ngô Hoàng Lân: YH: ngohoanglan_qn.

lamloyal
22-05-2010, 17:56
4/ daosythui - Nguyễn Xuân Hòa - YIM: osatadao - ĐT: 0985.00.18.68
5/ Thaychuastudio - Tạ Minh Vang - YIM: minhvang - ĐT 0907030703
6/ vn.minh - Võ Ngọc Minh - YIM: mr.ngocminh - ĐT 0932.641.246
7/ Shellingfox - Lê Thanh Sang
8/ Sa Huỳnh - Ngô Hoàng Lân: YH: ngohoanglan_qn.
9/ lamloyal - Lâm Trung Thành -dt 01223131321

mình viết từ điện thoại có lệch số các bạn chỉnh lại dùm

bluesky
22-05-2010, 18:05
5/ Thaychuastudio - Tạ Minh Vang - YIM: minhvang - ĐT 0907030703
6/ vn.minh - Võ Ngọc Minh - YIM: mr.ngocminh - ĐT 0932.641.246
7/ Shellingfox - Lê Thanh Sang
8/ Sa Huỳnh - Ngô Hoàng Lân: YH: ngohoanglan_qn.
9/ lamloyal - Lâm Trung Thành -dt 01223131321
10/ bluesky - Y!M:heogau87 - dt 090 87 27187

quenpass00
22-05-2010, 18:10
6/ vn.minh - Võ Ngọc Minh - YIM: mr.ngocminh - ĐT 0932.641.246
7/ Shellingfox - Lê Thanh Sang
8/ Sa Huỳnh - Ngô Hoàng Lân: YH: ngohoanglan_qn.
9/ lamloyal - Lâm Trung Thành -dt 01223131321
10/ bluesky - Y!M:heogau87 - dt 090 87 27187
11/quenpass00 - Y!M:crossroads_079

poorbussiness
22-05-2010, 18:12
7/ Shellingfox - Lê Thanh Sang
8/ Sa Huỳnh - Ngô Hoàng Lân: YH: ngohoanglan_qn.
9/ lamloyal - Lâm Trung Thành -dt 01223131321
10/ bluesky - Y!M:heogau87 - dt 090 87 27187
11/quenpass00 - Y!M:crossroads_079
12/ poorbussiness - Y! f9899739 - sdt: 0988856464

honnguyen276
22-05-2010, 18:43
8/ Sa Huỳnh - Ngô Hoàng Lân: YH: ngohoanglan_qn.
9/ lamloyal - Lâm Trung Thành -dt 01223131321
10/ bluesky - Y!M:heogau87 - dt 090 87 27187
11/quenpass00 - Y!M:crossroads_079
12/ poorbussiness - Y! f9899739 - sdt: 0988856464
13/ honnguyen276 - Nguyen Ngoc Hon -Y!M: sun1cairang -ĐT: 0936.993.995

My Father
22-05-2010, 18:49
Chờ mãi mới qua con số 13.

9/ lamloyal - Lâm Trung Thành -dt 01223131321
10/ bluesky - Y!M:heogau87 - dt 090 87 27187
11/quenpass00 - Y!M:crossroads_079
12/ poorbussiness - Y! f9899739 - sdt: 0988856464
13/ honnguyen276 - Nguyen Ngoc Hon -Y!M: sun1cairang -ĐT: 0936.993.995
14/ My Father - Nguyễn Tâm

voke
22-05-2010, 19:03
10/ bluesky - Y!M:heogau87 - dt 090 87 27187
11/quenpass00 - Y!M:crossroads_079
12/ poorbussiness - Y! f9899739 - sdt: 0988856464
13/ honnguyen276 - Nguyen Ngoc Hon -Y!M: sun1cairang -ĐT: 0936.993.995
14/ My Father - Nguyễn Tâm
15/ voke - Hai Nguyen - YIM: v_ok_e - ĐT : O9O2.699.OO3

greenbirdnest
22-05-2010, 19:12
11/quenpass00 - Y!M:crossroads_079
12/ poorbussiness - Y! f9899739 - sdt: 0988856464
13/ honnguyen276 - Nguyen Ngoc Hon -Y!M: sun1cairang -ĐT: 0936.993.995
14/ My Father - Nguyễn Tâm
15/ voke - Hai Nguyen - YIM: v_ok_e - ĐT : O9O2.699.OO3
16/ Greenbirdnest - Trang Sâm - Y!M: greenbirdnest

ton.
22-05-2010, 19:14
12/ poorbussiness - Y! f9899739 - sdt: 0988856464
13/ honnguyen276 - Nguyen Ngoc Hon -Y!M: sun1cairang -ĐT: 0936.993.995
14/ My Father - Nguyễn Tâm
15/ voke - Hai Nguyen - YIM: v_ok_e - ĐT : O9O2.699.OO3
16/ Greenbirdnest - Trang Sâm - Y!M: greenbirdnest
17/ ton. - Nguyen Dinh Toan - Y!M: toan.dnguyen - HP: 0903 116 229

joyplace89
22-05-2010, 19:52
13/ honnguyen276 - Nguyen Ngoc Hon -Y!M: sun1cairang -ĐT: 0936.993.995
14/ My Father - Nguyễn Tâm
15/ voke - Hai Nguyen - YIM: v_ok_e - ĐT : O9O2.699.OO3
16/ Greenbirdnest - Trang Sâm - Y!M: greenbirdnest
17/ ton. - Nguyen Dinh Toan - Y!M: toan.dnguyen - HP: 0903 116 229
18/ joyplace89 - Trần Nguyễn Anh Minh - Y!M : joyplace89 - ĐT : 01.666.666.957

tin_truc22
22-05-2010, 20:06
14/ My Father - Nguyễn Tâm
15/ voke - Hai Nguyen - YIM: v_ok_e - ĐT : O9O2.699.OO3
16/ Greenbirdnest - Trang Sâm - Y!M: greenbirdnest
17/ ton. - Nguyen Dinh Toan - Y!M: toan.dnguyen - HP: 0903 116 229
18/ joyplace89 - Trần Nguyễn Anh Minh - Y!M : joyplace89 - ĐT : 01.666.666.957
19/ tin_truc22 - Lê Kiến Trúc - tin_truc22

Dennis Bergkamp
22-05-2010, 20:07
15/ voke - Hai Nguyen - YIM: v_ok_e - ĐT : O9O2.699.OO3
16/ Greenbirdnest - Trang Sâm - Y!M: greenbirdnest
17/ ton. - Nguyen Dinh Toan - Y!M: toan.dnguyen - HP: 0903 116 229
18/ joyplace89 - Trần Nguyễn Anh Minh - Y!M : joyplace89 - ĐT : 01.666.666.957
19/ tin_truc22 - Lê Kiến Trúc - tin_truc22
20/ Dennis Bergkamp - Trần Phi Hùng - YM: Dennisbergkampvn83 - ĐT: 0906 922 499

TongNghien
22-05-2010, 20:15
16/ Greenbirdnest - Trang Sâm - Y!M: greenbirdnest
17/ ton. - Nguyen Dinh Toan - Y!M: toan.dnguyen - HP: 0903 116 229
18/ joyplace89 - Trần Nguyễn Anh Minh - Y!M : joyplace89 - ĐT : 01.666.666.957
19/ tin_truc22 - Lê Kiến Trúc - tin_truc22
20/ Dennis Bergkamp - Trần Phi Hùng - YM: Dennisbergkampvn83 - ĐT: 0906 922 499

21/ TongNghien - Trần Thắng Tiến - YIM: tranthangtien - cellphone: 0902 661 889

kiettt
22-05-2010, 20:25
17/ ton. - Nguyen Dinh Toan - Y!M: toan.dnguyen - HP: 0903 116 229
18/ joyplace89 - Trần Nguyễn Anh Minh - Y!M : joyplace89 - ĐT : 01.666.666.957
19/ tin_truc22 - Lê Kiến Trúc - tin_truc22
20/ Dennis Bergkamp - Trần Phi Hùng - YM: Dennisbergkampvn83 - ĐT: 0906 922 499
21/ TongNghien - Trần Thắng Tiến - YIM: tranthangtien - cellphone: 0902 661 889
22/ kiettt - Trần Tuấn Kiệt - YIM: bob_tran - 09 09 18 85 95

HuuThuan0701
22-05-2010, 21:38
18/ joyplace89 - Trần Nguyễn Anh Minh - Y!M : joyplace89 - ĐT : 01.666.666.957
19/ tin_truc22 - Lê Kiến Trúc - tin_truc22
20/ Dennis Bergkamp - Trần Phi Hùng - YM: Dennisbergkampvn83 - ĐT: 0906 922 499
21/ TongNghien - Trần Thắng Tiến - YIM: tranthangtien - cellphone: 0902 661 889
22/ kiettt - Trần Tuấn Kiệt - YIM: bob_tran - 09 09 18 85 95
23/ HuuThuan0701 - Nguyễn Hữu Thuần - Y!M: HuuThuan0701 - 01655161933

vukhanh_89
22-05-2010, 22:03
19/ tin_truc22 - Lê Kiến Trúc - tin_truc22
20/ Dennis Bergkamp - Trần Phi Hùng - YM: Dennisbergkampvn83 - ĐT: 0906 922 499
21/ TongNghien - Trần Thắng Tiến - YIM: tranthangtien - cellphone: 0902 661 889
22/ kiettt - Trần Tuấn Kiệt - YIM: bob_tran - 09 09 18 85 95
23/ HuuThuan0701 - Nguyễn Hữu Thuần - Y!M: HuuThuan0701 - 01655161933
24/ vukhanh_89 - Vũ văn Khánh - Y!M:traitimcodon10042003 - DT: 0976 312 319

xistem
22-05-2010, 22:35
20/ Dennis Bergkamp - Trần Phi Hùng - YM: Dennisbergkampvn83 - ĐT: 0906 922 499
21/ TongNghien - Trần Thắng Tiến - YIM: tranthangtien - cellphone: 0902 661 889
22/ kiettt - Trần Tuấn Kiệt - YIM: bob_tran - 09 09 18 85 95
23/ HuuThuan0701 - Nguyễn Hữu Thuần - Y!M: HuuThuan0701 - 01655161933
24/ vukhanh_89 - Vũ văn Khánh - Y!M:traitimcodon10042003 - DT: 0976 312 319
25/xistem - Duy Nguyễn -YM: nguyenhd_lucky - DT: 0914 721900

rockbetong
22-05-2010, 22:47
21/ TongNghien - Trần Thắng Tiến - YIM: tranthangtien - cellphone: 0902 661 889
22/ kiettt - Trần Tuấn Kiệt - YIM: bob_tran - 09 09 18 85 95
23/ HuuThuan0701 - Nguyễn Hữu Thuần - Y!M: HuuThuan0701 - 01655161933
24/ vukhanh_89 - Vũ văn Khánh - Y!M:traitimcodon10042003 - DT: 0976 312 319
25/xistem - Duy Nguyễn -YM: nguyenhd_lucky - DT: 0914 721900
Reply With Quote
26/rockbetong_Huỳnh Ngọc Ánh_YM:hoctrodatquang_ĐT:01283604919

huynhkuem
22-05-2010, 22:56
22/ kiettt - Trần Tuấn Kiệt - YIM: bob_tran - 09 09 18 85 95
23/ HuuThuan0701 - Nguyễn Hữu Thuần - Y!M: HuuThuan0701 - 01655161933
24/ vukhanh_89 - Vũ văn Khánh - Y!M:traitimcodon10042003 - DT: 0976 312 319
25/xistem - Duy Nguyễn -YM: nguyenhd_lucky - DT: 0914 721900
Reply With Quote
26/rockbetong_Huỳnh Ngọc Ánh_YM:hoctrodatquang_ĐT:01283604919
27/huynhkuem-Huỳnh Ngọc Hoàng-YM:nguonsangmoi90-ĐT:0979652190

pcngocquy
22-05-2010, 23:05
23/ HuuThuan0701 - Nguyễn Hữu Thuần - Y!M: HuuThuan0701 - 01655161933
24/ vukhanh_89 - Vũ văn Khánh - Y!M:traitimcodon10042003 - DT: 0976 312 319
25/xistem - Duy Nguyễn -YM: nguyenhd_lucky - DT: 0914 721900
Reply With Quote
26/rockbetong_Huỳnh Ngọc Ánh_YM:hoctrodatquang_ĐT:01283604919
27/huynhkuem-Huỳnh Ngọc Hoàng-YM:nguonsangmoi90-ĐT:0979652190
28/pcngocquy-Lương Ngọc Quý-YM:pcngocquy09-0902630177

br0™
22-05-2010, 23:44
24/ vukhanh_89 - Vũ văn Khánh - Y!M:traitimcodon10042003 - DT: 0976 312 319
25/xistem - Duy Nguyễn -YM: nguyenhd_lucky - DT: 0914 721900
26/rockbetong_Huỳnh Ngọc Ánh_YM:hoctrodatquang_ĐT:01283604919
27/huynhkuem-Huỳnh Ngọc Hoàng-YM:nguonsangmoi90-ĐT:0979652190
28/pcngocquy-Lương Ngọc Quý-YM:pcngocquy09-0902630177
29/ br0™ - Đỗ Trần Phú - YM : b0ng_ma_ca_r0ng - 0984665376

hoang_khuong
23-05-2010, 00:55
25/xistem - Duy Nguyễn -YM: nguyenhd_lucky - DT: 0914 721900
26/rockbetong_Huỳnh Ngọc Ánh_YM:hoctrodatquang_ĐT:01283604919
27/huynhkuem-Huỳnh Ngọc Hoàng-YM:nguonsangmoi90-ĐT:0979652190
28/pcngocquy-Lương Ngọc Quý-YM:pcngocquy09-0902630177
29/ br0™ - Đỗ Trần Phú - YM : b0ng_ma_ca_r0ng - 0984665376
30/ hoang_khuong - Hoàng Bảo Khương - 0906355245

. .
23-05-2010, 01:06
26/ rockbetong_Huỳnh Ngọc Ánh_YM:hoctrodatquang_ĐT:01283604919
27/ huynhkuem-Huỳnh Ngọc Hoàng-YM:nguonsangmoi90-ĐT:0979652190
28/ pcngocquy-Lương Ngọc Quý-YM:pcngocquy09-0902630177
29/ br0™ - Đỗ Trần Phú - YM : b0ng_ma_ca_r0ng - 0984665376
30/ hoang_khuong - Hoàng Bảo Khương - 0906355245
31/ . . - Ngô Tấn Thành - Y!M: Unknow - Unknow

duhadong
23-05-2010, 01:28
27/ huynhkuem-Huỳnh Ngọc Hoàng-YM:nguonsangmoi90-ĐT:0979652190
28/ pcngocquy-Lương Ngọc Quý-YM:pcngocquy09-0902630177
29/ br0™ - Đỗ Trần Phú - YM : b0ng_ma_ca_r0ng - 0984665376
30/ hoang_khuong - Hoàng Bảo Khương - 0906355245
31/ . . - Ngô Tấn Thành - Y!M: Unknow - Unknow
32/ duhadong - Du Hà Đông - hadong431983 - 090 258 4339

nhannc
23-05-2010, 03:14
28/ pcngocquy-Lương Ngọc Quý-YM:pcngocquy09-0902630177
29/ br0™ - Đỗ Trần Phú - YM : b0ng_ma_ca_r0ng - 0984665376
30/ hoang_khuong - Hoàng Bảo Khương - 0906355245
31/ . . - Ngô Tấn Thành - Y!M: Unknow - Unknow
32/ duhadong - Du Hà Đông - hadong431983 - 090 258 4339
33/ nhannc - Nguyễn Chí Nhân - chinhan1978 - 0908150354

hptvl
23-05-2010, 03:30
29/ br0™ - Đỗ Trần Phú - YM : b0ng_ma_ca_r0ng - 0984665376
30/ hoang_khuong - Hoàng Bảo Khương - 0906355245
31/ . . - Ngô Tấn Thành - Y!M: Unknow - Unknow
32/ duhadong - Du Hà Đông - hadong431983 - 090 258 4339
33/ nhannc - Nguyễn Chí Nhân - chinhan1978 - 0908150354
34/ hptvl - Hồ Phúc Trân - phuctran_hr - 01212 406 427

VN-Fans
23-05-2010, 04:38
30/ hoang_khuong - Hoàng Bảo Khương - 0906355245
31/ . . - Ngô Tấn Thành - Y!M: Unknow - Unknow
32/ duhadong - Du Hà Đông - hadong431983 - 090 258 4339
33/ nhannc - Nguyễn Chí Nhân - chinhan1978 - 0908150354
34/ hptvl - Hồ Phúc Trân - phuctran_hr - 01212 406 427
35/ VN-FANS - Huỳnh Văn Thịnh

ledangkhoalt
23-05-2010, 06:23
31/ . . - Ngô Tấn Thành - Y!M: Unknow - Unknow
32/ duhadong - Du Hà Đông - hadong431983 - 090 258 4339
33/ nhannc - Nguyễn Chí Nhân - chinhan1978 - 0908150354
34/ hptvl - Hồ Phúc Trân - phuctran_hr - 01212 406 427
35/ VN-FANS - Huỳnh Văn Thịnh
36/ ledangkhoalt - Lê Đăng khoa - YM:namtuocbongdem_2207 - 0167 459 2781

Nhân Tâm
23-05-2010, 09:16
32/ duhadong - Du Hà Đông - hadong431983 - 090 258 4339
33/ nhannc - Nguyễn Chí Nhân - chinhan1978 - 0908150354
34/ hptvl - Hồ Phúc Trân - phuctran_hr - 01212 406 427
35/ VN-FANS - Huỳnh Văn Thịnh
36/ ledangkhoalt - Lê Đăng khoa - YM:namtuocbongdem_2207 - 0167 459 2781

37/ Nhân Tâm - Nguyễn Văn Bàng - YM:thandongdv2004 - 0986 97 38 97

longvnit
23-05-2010, 09:37
33/ nhannc - Nguyễn Chí Nhân - chinhan1978 - 0908150354
34/ hptvl - Hồ Phúc Trân - phuctran_hr - 01212 406 427
35/ VN-FANS - Huỳnh Văn Thịnh
36/ ledangkhoalt - Lê Đăng khoa - YM:namtuocbongdem_2207 - 0167 459 2781
37/ Nhân Tâm - Nguyễn Văn Bàng - YM:thandongdv2004 - 0986 97 38 97
38/ Longvnit - Nguyễn Thăng Long - YM:longvnit - 0933459044

lelehuy
23-05-2010, 11:13
34/ hptvl - Hồ Phúc Trân - phuctran_hr - 01212 406 427
35/ VN-FANS - Huỳnh Văn Thịnh
36/ ledangkhoalt - Lê Đăng khoa - YM:namtuocbongdem_2207 - 0167 459 2781
37/ Nhân Tâm - Nguyễn Văn Bàng - YM:thandongdv2004 - 0986 97 38 97
38/ Longvnit - Nguyễn Thăng Long - YM:longvnit - 0933459044
39/ lelehuy - Lê Huy - YM: shiver_lh

hecwuyn_2304
23-05-2010, 11:18
35/ VN-FANS - Huỳnh Văn Thịnh
36/ ledangkhoalt - Lê Đăng khoa - YM:namtuocbongdem_2207 - 0167 459 2781
37/ Nhân Tâm - Nguyễn Văn Bàng - YM:thandongdv2004 - 0986 97 38 97
38/ Longvnit - Nguyễn Thăng Long - YM:longvnit - 0933459044
39/ lelehuy - Lê Huy - YM: shiver_lh
40/ hecwuyn_2304 - Trần huỳnh Huyền - YM: hecwuyn_2304

VietGiaiTri.Com
23-05-2010, 11:24
36/ ledangkhoalt - Lê Đăng khoa - YM:namtuocbongdem_2207 - 0167 459 2781
37/ Nhân Tâm - Nguyễn Văn Bàng - YM:thandongdv2004 - 0986 97 38 97
38/ Longvnit - Nguyễn Thăng Long - YM:longvnit - 0933459044
39/ lelehuy - Lê Huy - YM: shiver_lh
40/ hecwuyn_2304 - Trần huỳnh Huyền - YM: hecwuyn_2304
41/ vietgiaitri.com - Hoàng Sơn - YIM: vietgiaitridotcom - ĐT: 0982.939.582

cavang125
23-05-2010, 12:09
36/ ledangkhoalt - Lê Đăng khoa - YM:namtuocbongdem_2207 - 0167 459 2781
37/ Nhân Tâm - Nguyễn Văn Bàng - YM:thandongdv2004 - 0986 97 38 97
38/ Longvnit - Nguyễn Thăng Long - YM:longvnit - 0933459044
39/ lelehuy - Lê Huy - YM: shiver_lh
40/ hecwuyn_2304 - Trần huỳnh Huyền - YM: hecwuyn_2304
41/ vietgiaitri.com - Hoàng Sơn - YIM: vietgiaitridotcom - ĐT: 0982.939.582
42/ cavang125 - Trần Duy Hậu - Y!M: cavang125 - DT: 0167.559.4864

Penguina4
23-05-2010, 12:30
36/ ledangkhoalt - Lê Đăng khoa - YM:namtuocbongdem_2207 - 0167 459 2781
37/ Nhân Tâm - Nguyễn Văn Bàng - YM:thandongdv2004 - 0986 97 38 97
38/ Longvnit - Nguyễn Thăng Long - YM:longvnit - 0933459044
39/ lelehuy - Lê Huy - YM: shiver_lh
40/ hecwuyn_2304 - Trần huỳnh Huyền - YM: hecwuyn_2304
41/ vietgiaitri.com - Hoàng Sơn - YIM: vietgiaitridotcom - ĐT: 0982.939.582
42/ cavang125 - Trần Duy Hậu - Y!M: cavang125 - DT: 0167.559.4864

43/ Penguina4 - Hoàng Ân - YIM: Penguina4@yahoo.com.vn - ĐT: 0938440394

binhbolove
23-05-2010, 14:35
36/ ledangkhoalt - Lê Đăng khoa - YM:namtuocbongdem_2207 - 0167 459 2781
37/ Nhân Tâm - Nguyễn Văn Bàng - YM:thandongdv2004 - 0986 97 38 97
38/ Longvnit - Nguyễn Thăng Long - YM:longvnit - 0933459044
39/ lelehuy - Lê Huy - YM: shiver_lh
40/ hecwuyn_2304 - Trần huỳnh Huyền - YM: hecwuyn_2304
41/ vietgiaitri.com - Hoàng Sơn - YIM: vietgiaitridotcom - ĐT:0982.939.582
42/ cavang125 - Trần Duy Hậu - Y!M: cavang125 - DT: 0167.559.4864
43/ Penguina4 - Hoàng Ân - YIM: Penguina4@yahoo.com.vn - ĐT: 0938440394
44/ binhbolove-Đoàn Huy Bình - YIM: superbinh2006 - DT: 0935.920.610

xuanhung79
23-05-2010, 14:54
40/ hecwuyn_2304 - Trần huỳnh Huyền - YM: hecwuyn_2304
41/ vietgiaitri.com - Hoàng Sơn - YIM: vietgiaitridotcom - ĐT:0982.939.582
42/ cavang125 - Trần Duy Hậu - Y!M: cavang125 - DT: 0167.559.4864
43/ Penguina4 - Hoàng Ân - YIM: Penguina4@yahoo.com.vn - ĐT: 0938440394
44/ binhbolove-Đoàn Huy Bình - YIM: superbinh2006 - DT: 0935.920.610
45/ xuanhung79 - Cao Xuân Hùng - caohung46-0979468024

nguoixanh
23-05-2010, 18:04
40/ hecwuyn_2304 - Trần huỳnh Huyền - YM: hecwuyn_2304
41/ vietgiaitri.com - Hoàng Sơn - YIM: vietgiaitridotcom - ĐT:0982.939.582
42/ cavang125 - Trần Duy Hậu - Y!M: cavang125 - DT: 0167.559.4864
43/ Penguina4 - Hoàng Ân - YIM: Penguina4@yahoo.com.vn - ĐT: 0938440394
44/ binhbolove-Đoàn Huy Bình - YIM: superbinh2006 - DT: 0935.920.610
45/ xuanhung79 - Cao Xuân Hùng - caohung46-0979468024
46/ nguoixanh - Đinh Công Hảo - YM:conghao_89dn - DT: 01682040081

MagicVN
23-05-2010, 19:14
41/ vietgiaitri.com - Hoàng Sơn - YIM: vietgiaitridotcom - ĐT:0982.939.582
42/ cavang125 - Trần Duy Hậu - Y!M: cavang125 - DT: 0167.559.4864
43/ Penguina4 - Hoàng Ân - YIM: Penguina4@yahoo.com.vn - ĐT: 0938440394
44/ binhbolove-Đoàn Huy Bình - YIM: superbinh2006 - DT: 0935.920.610
45/ xuanhung79 - Cao Xuân Hùng - caohung46-0979468024
46/ nguoixanh - Đinh Công Hảo - YM:conghao_89dn - DT: 01682040081
47/ magicvn - Nguyễn Tấn Hùng - YM: hung_laser - DT: 0933458004

onggia9999
23-05-2010, 19:43
42/ cavang125 - Trần Duy Hậu - Y!M: cavang125 - DT: 0167.559.4864
43/ Penguina4 - Hoàng Ân - YIM: Penguina4@yahoo.com.vn - ĐT: 0938440394
44/ binhbolove-Đoàn Huy Bình - YIM: superbinh2006 - DT: 0935.920.610
45/ xuanhung79 - Cao Xuân Hùng - caohung46-0979468024
46/ nguoixanh - Đinh Công Hảo - YM:conghao_89dn - DT: 01682040081
47/ magicvn - Nguyễn Tấn Hùng - YM: hung_laser - DT: 0933458004
48/ onggia9999 - Cao Khoa - YIM: caokhoa79 - DT: 0985320818

ndp1007
23-05-2010, 20:44
44/ binhbolove-Đoàn Huy Bình - YIM: superbinh2006 - DT: 0935.920.610
45/ xuanhung79 - Cao Xuân Hùng - caohung46-0979468024
46/ nguoixanh - Đinh Công Hảo - YM:conghao_89dn - DT: 01682040081
47/ magicvn - Nguyễn Tấn Hùng - YM: hung_laser - DT: 0933458004
48/ onggia9999 - Cao Khoa - YIM: caokhoa79 - DT: 0985320818
49/ ndp1007 - Nguyễn Duy Phong - YM: duyphong_nguyen2005 - ĐT: 0962958640

nhontran_pm
23-05-2010, 21:55
45/ xuanhung79 - Cao Xuân Hùng - caohung46-0979468024
46/ nguoixanh - Đinh Công Hảo - YM:conghao_89dn - DT: 01682040081
47/ magicvn - Nguyễn Tấn Hùng - YM: hung_laser - DT: 0933458004
48/ onggia9999 - Cao Khoa - YIM: caokhoa79 - DT: 0985320818
49/ ndp1007 - Nguyễn Duy Phong - YM: duyphong_nguyen2005 - ĐT: 0962958640
50/ nhontran_pm - Trần quý nhơn - YH: nhontq

bethichhoahong
23-05-2010, 21:58
46/ nguoixanh - Đinh Công Hảo - YM:conghao_89dn - DT: 01682040081
47/ magicvn - Nguyễn Tấn Hùng - YM: hung_laser - DT: 0933458004
48/ onggia9999 - Cao Khoa - YIM: caokhoa79 - DT: 0985320818
49/ ndp1007 - Nguyễn Duy Phong - YM: duyphong_nguyen2005 - ĐT: 0962958640
50/ nhontran_pm - Trần quý nhơn - YH: nhontq
51/ bethichhoahong - Hoàng Thị Tuyết Hồng - YH: snowrose297 - ĐT: 0933631068

phoipha
23-05-2010, 22:23
47/ magicvn - Nguyễn Tấn Hùng - YM: hung_laser - DT: 0933458004
48/ onggia9999 - Cao Khoa - YIM: caokhoa79 - DT: 0985320818
49/ ndp1007 - Nguyễn Duy Phong - YM: duyphong_nguyen2005 - ĐT: 0962958640
50/ nhontran_pm - Trần quý nhơn - YH: nhontq
51/ bethichhoahong - Hoàng Thị Tuyết Hồng - YH: snowrose297 - ĐT: 0933631068
52/ phoipha - Trương Văn Chương - Y!H: khthdu - ĐT:

wenchang
23-05-2010, 22:28
48/ onggia9999 - Cao Khoa - YIM: caokhoa79 - DT: 0985320818
49/ ndp1007 - Nguyễn Duy Phong - YM: duyphong_nguyen2005 - ĐT: 0962958640
50/ nhontran_pm - Trần quý nhơn - YH: nhontq
51/ bethichhoahong - Hoàng Thị Tuyết Hồng - YH: snowrose297 - ĐT: 0933631068
52/ phoipha - Trương Văn Chương - Y!H: khthdu - ĐT:
53/ wenchang - Hoàng Thị Phương Thảo

mrfuong
23-05-2010, 22:33
49/ ndp1007 - Nguyễn Duy Phong - YM: duyphong_nguyen2005 - ĐT: 0962958640
50/ nhontran_pm - Trần quý nhơn - YH: nhontq
51/ bethichhoahong - Hoàng Thị Tuyết Hồng - YH: snowrose297 - ĐT: 0933631068
52/ phoipha - Trương Văn Chương - Y!H: khthdu - ĐT:
53/ wenchang - Hoàng Thị Phương Thảo
54 / mrfuong - Lê Minh Phương - Y!M: hunter.online - ĐT :

ntduyphuong
23-05-2010, 23:14
50/ nhontran_pm - Trần quý nhơn - YH: nhontq
51/ bethichhoahong - Hoàng Thị Tuyết Hồng - YH: snowrose297 - ĐT: 0933631068
52/ phoipha - Trương Văn Chương - Y!H: khthdu - ĐT:
53/ wenchang - Hoàng Thị Phương Thảo
54 / mrfuong - Lê Minh Phương - Y!M: hunter.online - ĐT :
55 / ntduyphuong - Nguyễn Trần Duy Phương - Y!M - ĐT

mrjoomla
24-05-2010, 00:00
51/ bethichhoahong - Hoàng Thị Tuyết Hồng - YH: snowrose297 - ĐT: 0933631068
52/ phoipha - Trương Văn Chương - Y!H: khthdu - ĐT:
53/ wenchang - Hoàng Thị Phương Thảo
54 / mrfuong - Lê Minh Phương - Y!M: hunter.online - ĐT :
55 / ntduyphuong - Nguyễn Trần Duy Phương - Y!M - ĐT
56. mrjoomla - Nguyễn Như Quân - YM: quantalon89 - DT: 0988636010

vanlang
24-05-2010, 00:52
52/ phoipha - Trương Văn Chương - Y!H: khthdu - ĐT:
53/ wenchang - Hoàng Thị Phương Thảo
54 / mrfuong - Lê Minh Phương - Y!M: hunter.online - ĐT :
55 / ntduyphuong - Nguyễn Trần Duy Phương - Y!M - ĐT
56. mrjoomla - Nguyễn Như Quân - YM: quantalon89 - DT: 0988636010
57. vanlang - Nguyễn Toàn Trung - YM: vanlangx - DT: 0908374859

allmylovevnn
24-05-2010, 01:01
54 / mrfuong - Lê Minh Phương - Y!M: hunter.online - ĐT :
55 / ntduyphuong - Nguyễn Trần Duy Phương - Y!M - ĐT
56. mrjoomla - Nguyễn Như Quân - YM: quantalon89 - DT: 0988636010
57. vanlang - Nguyễn Toàn Trung - YM: vanlangx - DT: 0908374859
58. allmylovevnn - Nguyễn Trọng Hải - YM: themxua_net - DT: 0908855834

quangvu
24-05-2010, 08:19
54 / mrfuong - Lê Minh Phương - Y!M: hunter.online - ĐT :
55 / ntduyphuong - Nguyễn Trần Duy Phương - Y!M - ĐT
56. mrjoomla - Nguyễn Như Quân - YM: quantalon89 - DT: 0988636010
57. vanlang - Nguyễn Toàn Trung - YM: vanlangx - DT: 0908374859
58. allmylovevnn - Nguyễn Trọng Hải - YM: themxua_net - DT: 0908855834
59. quangvu - Quãng Quang Vũ - YM: quang_quangvu - ĐT

dv2n
24-05-2010, 11:57
55. ntduyphuong - Nguyễn Trần Duy Phương - Y!M - ĐT
56. mrjoomla - Nguyễn Như Quân - YM: quantalon89 - DT: 0988636010
57. vanlang - Nguyễn Toàn Trung - YM: vanlangx - DT: 0908374859
57. allmylovevnn - Nguyễn Trọng Hải - YM: themxua_net - DT: 0908855834
59. quangvu - Quãng Quang Vũ - YM: quang_quangvu - ĐT
60. dv2n - Đào Văn Nhân - YM: dv2n - ĐT

ke_la_mat
24-05-2010, 12:27
61/ ke_la_mat - Họ tên :Trương Trọng Hà - Nick YIM :ha.itbk - ĐT 0985 685 218
ở Hà Nội

vanhofas
24-05-2010, 13:45
56. mrjoomla - Nguyễn Như Quân - YM: quantalon89 - DT: 0988636010
57. vanlang - Nguyễn Toàn Trung - YM: vanlangx - DT: 0908374859
57. allmylovevnn - Nguyễn Trọng Hải - YM: themxua_net - DT: 0908855834
59. quangvu - Quãng Quang Vũ - YM: quang_quangvu - ĐT
60. dv2n - Đào Văn Nhân - YM: dv2n - ĐT
61. ke_la_mat - Họ tên :Trương Trọng Hà - Nick YIM :ha.itbk - ĐT 0985 685 218
62. vanhofas - Nguyễn Văn Hộ - YM: vanhonguyen24 - ĐT: 0987 640 672

khoabeo108
24-05-2010, 14:20
60. dv2n - Đào Văn Nhân - YM: dv2n - ĐT
61. ke_la_mat - Họ tên :Trương Trọng Hà - Nick YIM :ha.itbk - ĐT 0985 685 218
62. vanhofas - Nguyễn Văn Hộ - YM: vanhonguyen24 - ĐT: 0987 640 672
63. Khoabeo108 - Phạm Đăng Khoa - YM! Khoabeo108

hana_vip
24-05-2010, 14:39
60. dv2n - Đào Văn Nhân - YM: dv2n - ĐT
61. ke_la_mat - Họ tên :Trương Trọng Hà - Nick YIM :ha.itbk - ĐT 0985 685 218
62. vanhofas - Nguyễn Văn Hộ - YM: vanhonguyen24 - ĐT: 0987 640 672
63. Khoabeo108 - Phạm Đăng Khoa - YM! Khoabeo108
64. hana_vip - Phạm Thị Thanh Tâm - Y!M tam_thanh84 - ĐT 0935 874 979

yahooo
24-05-2010, 14:51
61. ke_la_mat - Họ tên :Trương Trọng Hà - Nick YIM :ha.itbk - ĐT 0985 685 218
62. vanhofas - Nguyễn Văn Hộ - YM: vanhonguyen24 - ĐT: 0987 640 672
63. Khoabeo108 - Phạm Đăng Khoa - YM! Khoabeo108
64. hana_vip - Phạm Thị Thanh Tâm - Y!M tam_thanh84 - ĐT 0935 874 979
65. nguyenhungtmx - Nguyễn Đức Hùng - Y!M: truongdoanhnhan - ĐT: 0906 345 800
66. yahooo - Nguyen Minh Quyen

quangtam302
24-05-2010, 15:10
62. vanhofas - Nguyễn Văn Hộ - YM: vanhonguyen24 - ĐT: 0987 640 672
63. Khoabeo108 - Phạm Đăng Khoa - YM! Khoabeo108
64. hana_vip - Phạm Thị Thanh Tâm - Y!M tam_thanh84 - ĐT 0935 874 979
65. nguyenhungtmx - Nguyễn Đức Hùng - Y!M: truongdoanhnhan - ĐT: 0906 345 800
66. yahooo - Nguyen Minh Quyen
67. quangtam302 - Doàn Quang Tâm - Y!M: quangtam302 - DT: 01689625051

Takumi
24-05-2010, 15:33
62. vanhofas - Nguyễn Văn Hộ - YM: vanhonguyen24 - ĐT: 0987 640 672
63. Khoabeo108 - Phạm Đăng Khoa - YM! Khoabeo108
64. hana_vip - Phạm Thị Thanh Tâm - Y!M tam_thanh84 - ĐT 0935 874 979
65. nguyenhungtmx - Nguyễn Đức Hùng - Y!M: truongdoanhnhan - ĐT: 0906 345 800
66. yahooo - Nguyen Minh Quyen
67. quangtam302 - Doàn Quang Tâm - Y!M: quangtam302 - DT: 01689625051
68. takumi - Mohamad ibrahim - Y!M : ziamhim139 - ĐT: 0908114045

kbt09
24-05-2010, 16:08
64. hana_vip - Phạm Thị Thanh Tâm - Y!M tam_thanh84 - ĐT 0935 874 979
65. nguyenhungtmx - Nguyễn Đức Hùng - Y!M: truongdoanhnhan - ĐT: 0906 345 800
66. yahooo - Nguyen Minh Quyen
67. quangtam302 - Doàn Quang Tâm - Y!M: quangtam302 - DT: 01689625051
68. takumi - Mohamad ibrahim - Y!M : ziamhim139 - ĐT: 0908114045
69. kbt09 - Trần Đạt Khánh - Y!M : khanh_bt_09 - ĐT : 0937734882

Mr_zoro
24-05-2010, 16:43
64. hana_vip - Phạm Thị Thanh Tâm - Y!M tam_thanh84 - ĐT 0935 874 979
65. nguyenhungtmx - Nguyễn Đức Hùng - Y!M: truongdoanhnhan - ĐT: 0906 345 800
66. yahooo - Nguyen Minh Quyen
67. quangtam302 - Doàn Quang Tâm - Y!M: quangtam302 - DT: 01689625051
68. takumi - Mohamad ibrahim - Y!M : ziamhim139 - ĐT: 0908114045
69. kbt09 - Trần Đạt Khánh - Y!M : khanh_bt_09 - ĐT : 0937734882
70. Mr_zoro - Trịnh Xuân Thuận - Y!M trxthuan@ymail.com -ĐT 0937465918

vanvan1787
24-05-2010, 16:56
65. nguyenhungtmx - Nguyễn Đức Hùng - Y!M: truongdoanhnhan - ĐT: 0906 345 800
66. yahooo - Nguyen Minh Quyen
67. quangtam302 - Doàn Quang Tâm - Y!M: quangtam302 - DT: 01689625051
68. takumi - Mohamad ibrahim - Y!M : ziamhim139 - ĐT: 0908114045
69. kbt09 - Trần Đạt Khánh - Y!M : khanh_bt_09 - ĐT : 0937734882
70. Mr_zoro - Trịnh Xuân Thuận - Y!M trxthuan@ymail.com -ĐT 0937465918
71. vanvan1787 - Văn Trà - Y!M: vantra_1787 - ĐT: 0932 620 206

worm86ht
24-05-2010, 17:23
67. quangtam302 - Doàn Quang Tâm - Y!M: quangtam302 - DT: 01689625051
68. takumi - Mohamad ibrahim - Y!M : ziamhim139 - ĐT: 0908114045
69. kbt09 - Trần Đạt Khánh - Y!M : khanh_bt_09 - ĐT : 0937734882
70. Mr_zoro - Trịnh Xuân Thuận - Y!M trxthuan@ymail.com -ĐT 0937465918
71. vanvan1787 - Văn Trà - Y!M: vantra_1787 - ĐT: 0932 620 206
72. worm86ht - Mai Hoàng Anh - Y!M: worm_86ht - ĐT: 0983 159 008

Siegfried
24-05-2010, 17:52
68. takumi - Mohamad ibrahim - Y!M : ziamhim139 - ĐT: 0908114045
69. kbt09 - Trần Đạt Khánh - Y!M : khanh_bt_09 - ĐT : 0937734882
70. Mr_zoro - Trịnh Xuân Thuận - Y!M trxthuan@ymail.com -ĐT 0937465918
71. vanvan1787 - Văn Trà - Y!M: vantra_1787 - ĐT: 0932 620 206
72. worm86ht - Mai Hoàng Anh - Y!M: worm_86ht - ĐT: 0983 159 008
73. Siegfried - Lâm Quốc Hưng - Y!: kunioki13 - ĐT: 0906 877 824

caphao0804
24-05-2010, 18:00
69. kbt09 - Trần Đạt Khánh - Y!M : khanh_bt_09 - ĐT : 0937734882
70. Mr_zoro - Trịnh Xuân Thuận - Y!M trxthuan@ymail.com -ĐT 0937465918
71. vanvan1787 - Văn Trà - Y!M: vantra_1787 - ĐT: 0932 620 206
72. worm86ht - Mai Hoàng Anh - Y!M: worm_86ht - ĐT: 0983 159 008
73. Siegfried - Lâm Quốc Hưng - Y!: kunioki13 - ĐT: 0906 877 824
74. caphao0804 - Nguyễn Hữu Nguyên - Y!: huunguyen0303 - DT 0979 549 692

mairoixa
24-05-2010, 18:13
70. Mr_zoro - Trịnh Xuân Thuận - Y!M trxthuan@ymail.com -ĐT 0937465918
71. vanvan1787 - Văn Trà - Y!M: vantra_1787 - ĐT: 0932 620 206
72. worm86ht - Mai Hoàng Anh - Y!M: worm_86ht - ĐT: 0983 159 008
73. Siegfried - Lâm Quốc Hưng - Y!: kunioki13 - ĐT: 0906 877 824
74. caphao0804 - Nguyễn Hữu Nguyên - Y!: huunguyen0303 - DT 0979 549 692
75. mairoixa - Nguyễn Thái Hân - Y!M : traitimtrongvangvn - DT 0945678081

timduncanboy
24-05-2010, 18:14
70. Mr_zoro - Trịnh Xuân Thuận - Y!M trxthuan@ymail.com -ĐT 0937465918
71. vanvan1787 - Văn Trà - Y!M: vantra_1787 - ĐT: 0932 620 206
72. worm86ht - Mai Hoàng Anh - Y!M: worm_86ht - ĐT: 0983 159 008
73. Siegfried - Lâm Quốc Hưng - Y!: kunioki13 - ĐT: 0906 877 824
74. caphao0804 - Nguyễn Hữu Nguyên - Y!: huunguyen0303 - DT 0979 549 692
75. timduncanboy-Nguyễn Vũ Hoàng-YH:biran_twister2008@yahoo.com

seaurchin
24-05-2010, 18:28
71. vanvan1787 - Văn Trà - Y!M: vantra_1787 - ĐT: 0932 620 206
72. worm86ht - Mai Hoàng Anh - Y!M: worm_86ht - ĐT: 0983 159 008
73. Siegfried - Lâm Quốc Hưng - Y!: kunioki13 - ĐT: 0906 877 824
74. caphao0804 - Nguyễn Hữu Nguyên - Y!: huunguyen0303 - DT 0979 549 692
75. timduncanboy-Nguyễn Vũ Hoàng-YH:biran_twister2008@yahoo.com
76. seaurchin - Đỗ Nguyễn Anh Ngọc - YH: bryanadam6790 - DT 0904 612 146

ktvnguyenchien
24-05-2010, 18:34
72. worm86ht - Mai Hoàng Anh - Y!M: worm_86ht - ĐT: 0983 159 008
73. Siegfried - Lâm Quốc Hưng - Y!: kunioki13 - ĐT: 0906 877 824
74. caphao0804 - Nguyễn Hữu Nguyên - Y!: huunguyen0303 - DT 0979 549 692
75. timduncanboy-Nguyễn Vũ Hoàng-YH:biran_twister2008@yahoo.com
76. seaurchin - Đỗ Nguyễn Anh Ngọc - YH: bryanadam6790 - DT 0904 612 146
77. KTVNguyenChien - Nguyễn Văn Chiến - Y!: Langtu2001vn - Phone: 090.698.4363

wdedmin
24-05-2010, 19:22
73. Siegfried - Lâm Quốc Hưng - Y!: kunioki13 - ĐT: 0906 877 824
74. caphao0804 - Nguyễn Hữu Nguyên - Y!: huunguyen0303 - DT 0979 549 692
75. timduncanboy-Nguyễn Vũ Hoàng-YH:biran_twister2008@yahoo.com
76. seaurchin - Đỗ Nguyễn Anh Ngọc - YH: bryanadam6790 - DT 0904 612 146
77. KTVNguyenChien - Nguyễn Văn Chiến - Y!: Langtu2001vn - Phone: 090.698.436

78 - Nguyễn Phi Hải Yim:phihaistyle
79-Nguyễn Duy Thông YIM:dthong20

backpro
24-05-2010, 21:51
75. timduncanboy-Nguyễn Vũ Hoàng-YH:biran_twister2008@yahoo.com
76. seaurchin - Đỗ Nguyễn Anh Ngọc - YH: bryanadam6790 - DT 0904 612 146
77. KTVNguyenChien - Nguyễn Văn Chiến - Y!: Langtu2001vn - Phone: 090.698.4363
78 - Nguyễn Phi Hải Yim:phihaistyle
79-Nguyễn Duy Thông YIM:dthong2004
80 - Mai Hải Hùng Y!M: toantin1c - Phone: 0976532970

saobangfpt
24-05-2010, 22:13
76. seaurchin - Đỗ Nguyễn Anh Ngọc - YH: bryanadam6790 - DT 0904 612 146
77. KTVNguyenChien - Nguyễn Văn Chiến - Y!: Langtu2001vn - Phone: 090.698.4363
78 - Nguyễn Phi Hải Yim:phihaistyle
79-Nguyễn Duy Thông YIM:dthong2004
80 - Mai Hải Hùng Y!M: toantin1c - Phone: 0976532970
81 - saobangfpt - Nguyễn Văn Tùng - phone: 01695466362

bupbeyeu1512
24-05-2010, 22:43
77. KTVNguyenChien - Nguyễn Văn Chiến - Y!: Langtu2001vn - Phone: 090.698.4363
78 - Nguyễn Phi Hải Yim:phihaistyle
79-Nguyễn Duy Thông YIM:dthong2004
80 - Mai Hải Hùng Y!M: toantin1c - Phone: 0976532970
81 - saobangfpt - Nguyễn Văn Tùng - phone: 01695466362
82 - bupbeyeu1512 -Tran Trung Hieu - Y!M: t_hieu1512 - DT:0938366340

thesaint
24-05-2010, 23:30
78 - Nguyễn Phi Hải Yim:phihaistyle
79-Nguyễn Duy Thông YIM:dthong2004
80 - Mai Hải Hùng Y!M: toantin1c - Phone: 0976532970
81 - saobangfpt - Nguyễn Văn Tùng - phone: 01695466362
82 - bupbeyeu1512 -Tran Trung Hieu - Y!M: t_hieu1512 - DT:0938366340
83 - thesaint - Đỗ Tuấn - Y!M thienthanemodau

nguoi_lon_tuoi
25-05-2010, 07:14
79-Nguyễn Duy Thông YIM:dthong2004
80 - Mai Hải Hùng Y!M: toantin1c - Phone: 0976532970
81 - saobangfpt - Nguyễn Văn Tùng - phone: 01695466362
82 - bupbeyeu1512 -Tran Trung Hieu - Y!M: t_hieu1512 - DT:0938366340
83 - thesaint - Đỗ Tuấn - Y!M thienthanemodau
84 - ngươi_lon_tuoi - Phạm Thiện Nghệ - Phone : 0983 947 891

langtaixautinh
25-05-2010, 08:24
80 - Mai Hải Hùng Y!M: toantin1c - Phone: 0976532970
81 - saobangfpt - Nguyễn Văn Tùng - phone: 01695466362
82 - bupbeyeu1512 -Tran Trung Hieu - Y!M: t_hieu1512 - DT:0938366340
83 - thesaint - Đỗ Tuấn - Y!M thienthanemodau
84 - ngươi_lon_tuoi - Phạm Thiện Nghệ - Phone : 0983 947 891
85 - langtaixautinh - Nguyễn Khoa Hồng Thành - YIM: tom_iir - Phone: 0927374757

bihoctinhoc
25-05-2010, 08:38
80 - Mai Hải Hùng Y!M: toantin1c - Phone: 0976532970
81 - saobangfpt - Nguyễn Văn Tùng - phone: 01695466362
82 - bupbeyeu1512 -Tran Trung Hieu - Y!M: t_hieu1512 - DT:0938366340
83 - thesaint - Đỗ Tuấn - Y!M thienthanemodau
84 - ngươi_lon_tuoi - Phạm Thiện Nghệ - Phone : 0983 947 891
85 - langtaixautinh - Nguyễn Khoa Hồng Thành - YIM: tom_iir - Phone: 0927374757[/QUOTE]
86 - bihoctinhoc - Huỳnh Kim Đại - YIM: dinomin2004

duyhd007
25-05-2010, 10:44
88- duyhd - Hồ Đăng Duy - YIM: duyhd007 - ĐT: 0919.690.336

tu_michael1985
25-05-2010, 11:21
84 - ngươi_lon_tuoi - Phạm Thiện Nghệ - Phone : 0983 947 891
85 - langtaixautinh - Nguyễn Khoa Hồng Thành - YIM: tom_iir - Phone: 0927374757
86 - bihoctinhoc - Huỳnh Kim Đại - YIM: dinomin2004
87 -hinhvc - Văn Công Hinh - YM: hoituso - 0907.05.05.26
88- duyhd - Hồ Đăng Duy - YIM: duyhd007 - ĐT: 0919.690.336
89- tu_michael1985 - Nguyễn Anh Tú - YM: tu_michael1985 - ĐT: 0904063468

vanlang007
25-05-2010, 11:33
90 vanlang007-Y!M vanlap251- 01656188297

w7host
25-05-2010, 12:04
90 vanlang007-Y!M vanlap251- 01656188297
91. w7host - Huỳnh Ngọc Kết - YM: kethn - 0909 909 809

helios215
25-05-2010, 12:22
90 vanlang007-Y!M vanlap251- 01656188297
91. w7host - Huỳnh Ngọc Kết - YM: kethn - 0909 909 809
92. helios215 - Nguyễn Thị Hường - YM: helios215 - phone: 0982085993
93. Vũ Ngọc Lan - YM: cuncon.

DreeK
25-05-2010, 13:15
89. tu_michael1985 - Nguyễn Anh Tú - YM: tu_michael1985 - ĐT: 0904063468
90. vanlang007-Y!M vanlap251- 01656188297
91. w7host - Huỳnh Ngọc Kết - YM: kethn - 0909 909 809
92. helios215 - Nguyễn Thị Hường - YM: helios215 - phone: 0982085993
93. Vũ Ngọc Lan - YM: cuncon.
94. DreeK - Nguyễn Hoàng Duy Tân - YM: Mr.DreeK

tintin220687
25-05-2010, 13:56
90. vanlang007-Y!M vanlap251- 01656188297
91. w7host - Huỳnh Ngọc Kết - YM: kethn - 0909 909 809
92. helios215 - Nguyễn Thị Hường - YM: helios215 - phone: 0982085993
93. Vũ Ngọc Lan - YM: cuncon.
94. DreeK - NH Duy Tân - YM: Mr.DreeK
95. Tintin220687 -Phạm Đức Thiện - YM: thien_phamtn - phone : 0987409468

venus
25-05-2010, 15:22
90. vanlang007-Y!M vanlap251- 01656188297
91. w7host - Huỳnh Ngọc Kết - YM: kethn - 0909 909 809
92. helios215 - Nguyễn Thị Hường - YM: helios215 - phone: 0982085993
93. Vũ Ngọc Lan - YM: cuncon.
94. DreeK - NH Duy Tân - YM: Mr.DreeK
95. Tintin220687 -Phạm Đức Thiện - YM: thien_phamtn - phone : 0987409468
96. consoilangthang - Phương
97. nhinhi - Nguyễn Nhi Nhi - YM: bebefantome - phone: ở Pháp về nên chưa có số

kinglaptop
25-05-2010, 15:42
93. Vũ Ngọc Lan - YM: cuncon.
94. DreeK - NH Duy Tân - YM: Mr.DreeK
95. Tintin220687 -Phạm Đức Thiện - YM: thien_phamtn - phone : 0987409468
96. consoilangthang - Phương
97. nhinhi - Nguyễn Nhi Nhi - YM: bebefantome - phone: ở Pháp về nên chưa có số
98. kinglaptop - Trương Quốc Phong - Y!: kinglaptop - phone: 0907 53 0907

longsoft
25-05-2010, 16:16
94. DreeK - NH Duy Tân - YM: Mr.DreeK
95. Tintin220687 -Phạm Đức Thiện - YM: thien_phamtn - phone : 0987409468
96. consoilangthang - Phương
97. nhinhi - Nguyễn Nhi Nhi - YM: bebefantome - phone: ở Pháp về nên chưa có số
98. kinglaptop - Trương Quốc Phong - Y!: kinglaptop - phone: 0907 53 0907
99. Longsoft - Dương Long Thành - YM: longthanh2k - Mobile: 0903 158 655

thien_ltc
25-05-2010, 16:29
95. Tintin220687 -Phạm Đức Thiện - YM: thien_phamtn - phone : 0987409468
96. consoilangthang - Phương
97. nhinhi - Nguyễn Nhi Nhi - YM: bebefantome - phone: ở Pháp về nên chưa có số
98. kinglaptop - Trương Quốc Phong - Y!: kinglaptop - phone: 0907 53 0907
99. Longsoft - Dương Long Thành - YM: longthanh2k - Mobile: 0903 158 655
100. thien_ltc - Hồ Thanh Thiên - YM: thienit2512 - Phone : 0953 270 025

chôm chôm
25-05-2010, 17:13
96. consoilangthang - Phương
97. nhinhi - Nguyễn Nhi Nhi - YM: bebefantome - phone: ở Pháp về nên chưa có số
98. kinglaptop - Trương Quốc Phong - Y!: kinglaptop - phone: 0907 53 0907
99. Longsoft - Dương Long Thành - YM: longthanh2k - Mobile: 0903 158 655
100. thien_ltc - Hồ Thanh Thiên - YM: thienit2512 - Phone : 0953 270 025
101. chôm chôm - Phạm K Thủy Ngân - YH: hoachi_hoachi

hieept
25-05-2010, 18:33
97. nhinhi - Nguyễn Nhi Nhi - YM: bebefantome - phone: ở Pháp về nên chưa có số
98. kinglaptop - Trương Quốc Phong - Y!: kinglaptop - phone: 0907 53 0907
99. Longsoft - Dương Long Thành - YM: longthanh2k - Mobile: 0903 158 655
100. thien_ltc - Hồ Thanh Thiên - YM: thienit2512 - Phone : 0953 270 025
101. chôm chôm - Phạm K Thủy Ngân - YH: hoachi_hoachi
102. hieept - Lâm Minh Hiệp - Y!M: hieept - 0907.030.010 - 0972.062.063

Moon[R]
25-05-2010, 20:39
98. kinglaptop - Trương Quốc Phong - Y!: kinglaptop - phone: 0907 53 0907
99. Longsoft - Dương Long Thành - YM: longthanh2k - Mobile: 0903 158 655
100. thien_ltc - Hồ Thanh Thiên - YM: thienit2512 - Phone : 0953 270 025
101. chôm chôm - Phạm K Thủy Ngân - YH: hoachi_hoachi
102. hieept - Lâm Minh Hiệp - Y!M: hieept - 0907.030.010 - 0972.062.063
103. RjNN - Nguyễn Thành Luân - YM : peterpan_3011

mynamrnguyen
25-05-2010, 22:19
101.chôm chôm - Phạm K Thủy Ngân - YH: hoachi_hoachi
102.hieept - Lâm Minh Hiệp - Y!M: hieept - 0907.030.010 - 0972.062.063
103.RjNN - Nguyễn Thành Luân - YM : peterpan_3011
104.kieuducdam3010-kiều đức đảm-YM:quen_mat_rui@yahoo.com.vnsdt:097586980610
105.nhixiden Mai Xuân Bách Hối - YM: nhixiden - 0122.9709.202
106.mynamrnguyen-vũ thái nguyên-YH; changtrai_vuitinh828

imsvietnam
25-05-2010, 22:54
102.hieept - Lâm Minh Hiệp - Y!M: hieept - 0907.030.010 - 0972.062.063
103.RjNN - Nguyễn Thành Luân - YM : peterpan_3011
104.kieuducdam3010-kiều đức đảm-YM:quen_mat_rui@yahoo.com.vnsdt:097586980610
105.nhixiden Mai Xuân Bách Hối - YM: nhixiden - 0122.9709.202
106.mynamrnguyen-vũ thái nguyên-YH; changtrai_vuitinh828
107.imsvietnam - Nguyễn T Đức - YH:imsvietnam

dattai
25-05-2010, 23:26
103.RjNN - Nguyễn Thành Luân - YM : peterpan_3011
104.kieuducdam3010-kiều đức đảm-YM:quen_mat_rui@yahoo.com.vnsdt:097586980610
105.nhixiden Mai Xuân Bách Hối - YM: nhixiden - 0122.9709.202
106.mynamrnguyen-vũ thái nguyên-YH; changtrai_vuitinh828
107.imsvietnam - Nguyễn T Đức - YH:imsvietnam
108.dattai - Nguyễn Đạt tài - YH: dattai.hcmute - 0125.8219821
__________________

bilong94
26-05-2010, 01:17
104.kieuducdam3010-kiều đức đảm-YM:quen_mat_rui@yahoo.com.vnsdt:097586980610
105.nhixiden Mai Xuân Bách Hối - YM: nhixiden - 0122.9709.202
106.mynamrnguyen-vũ thái nguyên-YH; changtrai_vuitinh828
107.imsvietnam - Nguyễn T Đức - YH:imsvietnam
108.dattai - Nguyễn Đạt tài - YH: dattai.hcmute - 0125.8219821
109.little - Nguyễn Phi Long - yh : bilong94 - 0978223363

mairoixa
26-05-2010, 02:36
104.kieuducdam3010-kiều đức đảm-YM:quen_mat_rui@yahoo.com.vnsdt:097586980610
105.nhixiden Mai Xuân Bách Hối - YM: nhixiden - 0122.9709.202
106.mynamrnguyen-vũ thái nguyên-YH; changtrai_vuitinh828
107.imsvietnam - Nguyễn T Đức - YH:imsvietnam
108.dattai - Nguyễn Đạt tài - YH: dattai.hcmute - 0125.8219821
109.little - Nguyễn Phi Long - yh : bilong94 - 0978223363
110. mairoixa - Nguyễn Thái Hân - Y!M : traitimtrongvangvn - DT 0945678081

Đăng ký lại , mấy ông kia bỏ quên tui >"<

nhattinhvuong113
26-05-2010, 07:58
105.nhixiden Mai Xuân Bách Hối - YM: nhixiden - 0122.9709.202
106.mynamrnguyen-vũ thái nguyên-YH; changtrai_vuitinh828
107.imsvietnam - Nguyễn T Đức - YH:imsvietnam
108.dattai - Nguyễn Đạt tài - YH: dattai.hcmute - 0125.8219821
109.little - Nguyễn Phi Long - yh : bilong94 - 0978223363
110. mairoixa - Nguyễn Thái Hân - Y!M : traitimtrongvangvn - DT 0945678081
111. nhattinhvuong113 - Nguyễn Van Vương -Y!m nhattinhvuong113

trongly
26-05-2010, 08:38
107. imsvietnam - Nguyễn T Đức - YH:imsvietnam
108. dattai - Nguyễn Đạt tài - YH: dattai.hcmute - 0125.8219821
109. little - Nguyễn Phi Long - yh : bilong94 - 0978223363
110. mairoixa - Nguyễn Thái Hân - Y!M : traitimtrongvangvn - DT 0945678081
111. nhattinhvuong113 - Nguyễn Van Vương -Y!m nhattinhvuong113
112. trongly - Trần Trọng Lý -Y!m & mobile :0983924945

vinhkhoa84
26-05-2010, 08:50
107. imsvietnam - Nguyễn T Đức - YH:imsvietnam
108. dattai - Nguyễn Đạt tài - YH: dattai.hcmute - 0125.8219821
109. little - Nguyễn Phi Long - yh : bilong94 - 0978223363
110. mairoixa - Nguyễn Thái Hân - Y!M : traitimtrongvangvn - DT 0945678081
111. nhattinhvuong113 - Nguyễn Van Vương -Y!m nhattinhvuong113
112. trongly - Trần Trọng Lý -Y!m & mobile :0983924945
113. vinhkhoa84-Trinh Dang Khoa - vinhkhoa84

tamproject
26-05-2010, 09:34
109. little - Nguyễn Phi Long - yh : bilong94 - 0978223363
110. mairoixa - Nguyễn Thái Hân - Y!M : traitimtrongvangvn - DT 0945678081
111. nhattinhvuong113 - Nguyễn Van Vương -Y!m nhattinhvuong113
112. trongly - Trần Trọng Lý -Y!m & mobile :0983924945
113. vinhkhoa84-Trinh Dang Khoa - vinhkhoa84
114. tamproject - Nguyễn Thành Tâm - Y!M: hoainiemtu - DT: 0907203016

gauvoz
26-05-2010, 10:08
109. little - Nguyễn Phi Long - yh : bilong94 - 0978223363
110. mairoixa - Nguyễn Thái Hân - Y!M : traitimtrongvangvn - DT 0945678081
111. nhattinhvuong113 - Nguyễn Van Vương -Y!m nhattinhvuong113
112. trongly - Trần Trọng Lý -Y!m & mobile :0983924945
113. vinhkhoa84-Trinh Dang Khoa - vinhkhoa84
114. tamproject - Nguyễn Thành Tâm - Y!M: hoainiemtu - DT: 0907203016
115. gauvoz - Nguyễn Thanh Hải - Y!M: ntus1017 - DT: 0902468997

vutatninh
26-05-2010, 10:50
111. nhattinhvuong113 - Nguyễn Van Vương -Y!m nhattinhvuong113
112. trongly - Trần Trọng Lý -Y!m & mobile :0983924945
113. vinhkhoa84-Trinh Dang Khoa - vinhkhoa84
114. tamproject - Nguyễn Thành Tâm - Y!M: hoainiemtu - DT: 0907203016
115. gauvoz - Nguyễn Thanh Hải - Y!M: ntus1017 - DT: 0902468997
116. vutatninh - Vũ Tất Ninh - Y!M:vutatninh - dt: 0989198111

saudoiqua
26-05-2010, 11:14
112. trongly - Trần Trọng Lý -Y!m & mobile :0983924945
113. vinhkhoa84-Trinh Dang Khoa - vinhkhoa84
114. tamproject - Nguyễn Thành Tâm - Y!M: hoainiemtu - DT: 0907203016
115. gauvoz - Nguyễn Thanh Hải - Y!M: ntus1017 - DT: 0902468997
116. vutatninh - Vũ Tất Ninh - Y!M:vutatninh - dt: 0989198111
117. saudoiqua - Trần Minh Đức - YM: manly_198888 - ĐT: 0908 817 721

Maybach 62
26-05-2010, 12:09
112. trongly - Trần Trọng Lý -Y!m & mobile :0983924945
113. vinhkhoa84-Trinh Dang Khoa - vinhkhoa84
114. tamproject - Nguyễn Thành Tâm - Y!M: hoainiemtu - DT: 0907203016
115. gauvoz - Nguyễn Thanh Hải - Y!M: ntus1017 - DT: 0902468997
116. vutatninh - Vũ Tất Ninh - Y!M:vutatninh - dt: 0989198111
117. saudoiqua - Trần Minh Đức - YM: manly_198888 - ĐT: 0908 817 721
118. Maybach 62 - Trần Hữu Nam - YM: mr.mec62 - 01228934383

ket87
26-05-2010, 14:24
113. vinhkhoa84-Trinh Dang Khoa - vinhkhoa84
114. tamproject - Nguyễn Thành Tâm - Y!M: hoainiemtu - DT: 0907203016
115. gauvoz - Nguyễn Thanh Hải - Y!M: ntus1017 - DT: 0902468997
116. vutatninh - Vũ Tất Ninh - Y!M:vutatninh - dt: 0989198111
117. saudoiqua - Trần Minh Đức - YM: manly_198888 - ĐT: 0908 817 721
118. Maybach 62 - Trần Hữu Nam - YM: mr.mec62 - 01228934383
119. ket87 - Trần Thị Kim Anh - YM: tran_kimanh87 - ĐT : 01689.564.310

nomercy
26-05-2010, 14:26
115. gauvoz - Nguyễn Thanh Hải - Y!M: ntus1017 - DT: 0902468997
116. vutatninh - Vũ Tất Ninh - Y!M:vutatninh - dt: 0989198111
117. saudoiqua - Trần Minh Đức - YM: manly_198888 - ĐT: 0908 817 721
118. Maybach 62 - Trần Hữu Nam - YM: mr.mec62 - 01228934383
119. ket87 - Trần Thị Kim Anh - YM: tran_kimanh87 - ĐT : 01689.564.310
120. nomercy - Lê Minh Hùng - YM: N/A - ĐT : 0983 888 422

hungcuonginfo
26-05-2010, 15:03
116. vutatninh - Vũ Tất Ninh - Y!M:vutatninh - dt: 0989198111
117. saudoiqua - Trần Minh Đức - YM: manly_198888 - ĐT: 0908 817 721
118. Maybach 62 - Trần Hữu Nam - YM: mr.mec62 - 01228934383
119. ket87 - Trần Thị Kim Anh - YM: tran_kimanh87 - ĐT : 01689.564.310
120. nomercy - Lê Minh Hùng - YM: N/A - ĐT : 0983 888 422
121. hungcuonginfo - Nguyễn Hùng Cường - YH: hungcuonginfo - ĐT :0902 666 593

Hồ Sơ Mật
26-05-2010, 15:20
118. Maybach 62 - Trần Hữu Nam - YM: mr.mec62 - 01228934383
119. ket87 - Trần Thị Kim Anh - YM: tran_kimanh87 - ĐT : 01689.564.310
120. nomercy - Lê Minh Hùng - YM: N/A - ĐT : 0983 888 422
121. hungcuonginfo - Nguyễn Hùng Cường - YH: hungcuonginfo - ĐT :0902 666 593
122. Hồ Sơ Mật - Trần Đốc Công - YH: cong2508 - ĐT: 0168 113322

nhatthao_1234
26-05-2010, 19:34
118. Maybach 62 - Trần Hữu Nam - YM: mr.mec62 - 01228934383
119. ket87 - Trần Thị Kim Anh - YM: tran_kimanh87 - ĐT : 01689.564.310
120. nomercy - Lê Minh Hùng - YM: N/A - ĐT : 0983 888 422
121. hungcuonginfo - Nguyễn Hùng Cường - YH: hungcuonginfo - ĐT :0902 666 593
122. Hồ Sơ Mật - Trần Đốc Công - YH: cong2508 - ĐT: 0168 113322
123. nhatthao_1234-Trần Hữu Nhật Thảo-YM:nhatthao898@yahoo.com-dt: 01667279890

thienthuan1121
26-05-2010, 20:37
118. Maybach 62 - Trần Hữu Nam - YM: mr.mec62 - 01228934383
119. ket87 - Trần Thị Kim Anh - YM: tran_kimanh87 - ĐT : 01689.564.310
120. nomercy - Lê Minh Hùng - YM: N/A - ĐT : 0983 888 422
121. hungcuonginfo - Nguyễn Hùng Cường - YH: hungcuonginfo - ĐT :0902 666 593
122. Hồ Sơ Mật - Trần Đốc Công - YH: cong2508 - ĐT: 0168 113322
123. nhatthao_1234-Trần Hữu Nhật Thảo-YM:nhatthao898@yahoo.com-dt: 01667279890
124. thienthuan1121- Trịnh Hoàng Nhật Tú - YH: kelangtu_0520052009 - ĐT: 0904523502

monkey
26-05-2010, 22:50
120. nomercy - Lê Minh Hùng - YM: N/A - ĐT : 0983 888 422
121. hungcuonginfo - Nguyễn Hùng Cường - YH: hungcuonginfo - ĐT :0902 666 593
122. Hồ Sơ Mật - Trần Đốc Công - YH: cong2508 - ĐT: 0168 113322
123. nhatthao_1234-Trần Hữu Nhật Thảo-YM:nhatthao898@yahoo.com-dt: 01667279890
124. thienthuan1121- Trịnh Hoàng Nhật Tú - YH: kelangtu_0520052009 - ĐT: 0904523502
125. Monkey - Nguyễn Song Huy - YM: songhuy - ĐT: 0908 369 396

yodownload.net
26-05-2010, 23:34
122. Hồ Sơ Mật - Trần Đốc Công - YH: cong2508 - ĐT: 0168 113322
123. nhatthao_1234-Trần Hữu Nhật Thảo-YM:nhatthao898@yahoo.com-dt: 01667279890
124. thienthuan1121- Trịnh Hoàng Nhật Tú - YH: kelangtu_0520052009 - ĐT: 0904523502
125. Monkey - Nguyễn Song Huy - YM: songhuy - ĐT: 0908 369 396
126. YoDownload.NET - Nguyễn Trọng Luân - YM : luan7749 - ĐT : 0933 26 7749

nhunet
26-05-2010, 23:47
123. nhatthao_1234-Trần Hữu Nhật Thảo-YM:nhatthao898@yahoo.com-dt: 01667279890
124. thienthuan1121- Trịnh Hoàng Nhật Tú - YH: kelangtu_0520052009 - ĐT: 0904523502
125. Monkey - Nguyễn Song Huy - YM: songhuy - ĐT: 0908 369 396
126. YoDownload.NET - Nguyễn Trọng Luân - YM : luan7749 - ĐT : 0933 26 7749
127. nhunet - Nguyễn Tấn Nhu - YM : nhunet - ĐT : 0905 449 407

hongdieufpt
27-05-2010, 00:34
123. nhatthao_1234-Trần Hữu Nhật Thảo-YM:nhatthao898@yahoo.com-dt: 01667279890
124. thienthuan1121- Trịnh Hoàng Nhật Tú - YH: kelangtu_0520052009 - ĐT: 0904523502
125. Monkey - Nguyễn Song Huy - YM: songhuy - ĐT: 0908 369 396
126. YoDownload.NET - Nguyễn Trọng Luân - YM : luan7749 - ĐT : 0933 26 7749
127. nhunet - Nguyễn Tấn Nhu - YM : nhunet - ĐT : 0905 449 407
128. hongdieufpt - Nguyễn Thị Hồng Diệu - YM:hongdieu_fpt - ĐT: 0909 498 934

ktvnguyenchien
27-05-2010, 16:29
Đề nghị các bạn có tên dưới đây đăng ký lại, vì số thứ tự bị lộn xộn và có hiện tượng người post bài không trùng với tài khoản đăng ký STT ....
Đề nghị mọi người làm đúng như hướng dẫn cùa Admin: Copy danh sách 5 người trước mình vào bài đăng ký.
Xin cảm ơn! KTVNguyenChien


127/ huynhkuem-Huỳnh Ngọc Hoàng-YM:nguonsangmoi90-ĐT:0979652190
128/ pcngocquy-Lương Ngọc Quý-YM:pcngocquy09-0902630177
129/ br0™ - Đỗ Trần Phú - YM : b0ng_ma_ca_r0ng - 0984665376
130/ hoang_khuong - Hoàng Bảo Khương - 0906355245
131/ . . - Ngô Tấn Thành - Y!M: Unknow - Unknow
132/ Bùi Trọng Nga Y!M :noinhocali@yahoo.com.vn Phone:0933791345

129/ br0™ - Đỗ Trần Phú - YM : b0ng_ma_ca_r0ng - 0984665376
130/ hoang_khuong - Hoàng Bảo Khương - 0906355245
131/ . . - Ngô Tấn Thành - Y!M: Unknow - Unknow
132/ Bùi Trọng Nga Y!M :noinhocali@yahoo.com.vn Phone:0933791345
133/ Võ Trung Trường Y!M : votrungtruong3190 Phone : 0988747991

ngocphapit-ho ten :Hồ Thiện Ngọc Pháp
YH:HT_ngocphap_IT

134/ LinhKa - Bùi Nhật Linh - YM : lynkka_art@yahoo.com.vn - 0909 052545
135/ Xboy - Phạm Ngọc Hưng - YM : kenloveyou4ever0503@yahoo.com - 0906860017
136/ wanchu - Lý Phượng Tiên - YM: lyphuongtiencm@yahoo.com - 0944733456

134/ LinhKa - Bùi Nhật Linh - YM : lynkka_art@yahoo.com.vn - 0909 052545
135/ Xboy - Phạm Ngọc Hưng - YM : kenloveyou4ever0503@yahoo.com - 0906860017
136/ wanchu - Lý Phượng Tiên - YM: lyphuongtiencm@yahoo.com - 0944733456137
137/ Brotherpig - Ngô Như Quân - 0973858666

134/ LinhKa - Bùi Nhật Linh - YM : lynkka_art@yahoo.com.vn - 0909 052545
135/ Xboy - Phạm Ngọc Hưng - YM : kenloveyou4ever0503@yahoo.com - 0906860017
136/ wanchu - Lý Phượng Tiên - YM: lyphuongtiencm@yahoo.com - 0944733456137
137/ Brotherpig - Ngô Như Quân - 0973858666
138/ LeeKen - Đỗ Hoàng Minh YH: nguoidau_kho918
139/ Akun - Trần Lâm YH: victor_tran_lam

135/ Xboy - Phạm Ngọc Hưng - YM : kenloveyou4ever0503@yahoo.com - 0906860017
136/ wanchu - Lý Phượng Tiên - YM: lyphuongtiencm@yahoo.com - 0944733456137
137/ Brotherpig - Ngô Như Quân - 0973858666
138/ LeeKen - Đỗ Hoàng Minh YH: nguoidau_kho918
139/ Akun - Trần Lâm YH: victor_tran_lam
140/ -Juno- - Trần Lê Vy Y!M: idarkworld

136/ wanchu - Lý Phượng Tiên - YM: lyphuongtiencm@yahoo.com - 0944733456137
137/ Brotherpig - Ngô Như Quân - 0973858666
138/ LeeKen - Đỗ Hoàng Minh YH: nguoidau_kho918
139/ Akun - Trần Lâm YH: victor_tran_lam
140/ -Juno- - Trần Lê Vy Y!M: idarkworld
141/ Sunshine_3000 - Lê Thọ Hạnh. Y!M: sunshine_300097. cell: 0989 236 538

nguyễn trường chinh- trondoibenem2an-ko có số dt

Người tiếp theo copy bài phía trên để đăng ký nha!

pinochu
27-05-2010, 16:44
123. nhatthao_1234-Trần Hữu Nhật Thảo-YM:nhatthao898@yahoo.com-dt: 01667279890
124. thienthuan1121- Trịnh Hoàng Nhật Tú - YH: kelangtu_0520052009 - ĐT: 0904523502
125. Monkey - Nguyễn Song Huy - YM: songhuy - ĐT: 0908 369 396
126. YoDownload.NET - Nguyễn Trọng Luân - YM : luan7749 - ĐT : 0933 26 7749
127. nhunet - Nguyễn Tấn Nhu - YM : nhunet - ĐT : 0905 449 407
128. hongdieufpt - Nguyễn Thị Hồng Diệu - YM:hongdieu_fpt - ĐT: 0909 498 934
129 pinochu - Đoàn Khương Duy

vinasat1
27-05-2010, 20:15
124. thienthuan1121- Trịnh Hoàng Nhật Tú - YH: kelangtu_0520052009 - ĐT: 0904523502
125. Monkey - Nguyễn Song Huy - YM: songhuy - ĐT: 0908 369 396
126. YoDownload.NET - Nguyễn Trọng Luân - YM : luan7749 - ĐT : 0933 26 7749
127. nhunet - Nguyễn Tấn Nhu - YM : nhunet - ĐT : 0905 449 407
128. hongdieufpt - Nguyễn Thị Hồng Diệu - YM:hongdieu_fpt - ĐT: 0909 498 934
129 pinochu - Đoàn Khương Duy
130.Bùi Trọng Nga Y!M :noinhocali@yahoo.com.vn Phone:0933791345

Tiva
27-05-2010, 21:09
126. YoDownload.NET - Nguyễn Trọng Luân - YM : luan7749 - ĐT : 0933 26 7749
127. nhunet - Nguyễn Tấn Nhu - YM : nhunet - ĐT : 0905 449 407
128. hongdieufpt - Nguyễn Thị Hồng Diệu - YM:hongdieu_fpt - ĐT: 0909 498 934
129 pinochu - Đoàn Khương Duy
130.Bùi Trọng Nga Y!M :noinhocali@yahoo.com.vn Phone:0933791345
131. Tiva - Đỗ Minh Tiến

khoi342
27-05-2010, 21:14
127. nhunet - Nguyễn Tấn Nhu - YM : nhunet - ĐT : 0905 449 407
128. hongdieufpt - Nguyễn Thị Hồng Diệu - YM:hongdieu_fpt - ĐT: 0909 498 934
129 pinochu - Đoàn Khương Duy
130.Bùi Trọng Nga Y!M :noinhocali@yahoo.com.vn Phone:0933791345
131. Tiva - Đỗ Minh Tiến
132. khoi342 - Trần Đức Khôi - Y!M: khoi342 - 01228766376

DarkLuck
27-05-2010, 21:18
127. nhunet - Nguyễn Tấn Nhu - YM : nhunet - ĐT : 0905 449 407
128. hongdieufpt - Nguyễn Thị Hồng Diệu - YM:hongdieu_fpt - ĐT: 0909 498 934
129 pinochu - Đoàn Khương Duy
130.Bùi Trọng Nga Y!M :noinhocali@yahoo.com.vn Phone:0933791345
131. Tiva - Đỗ Minh Tiến
132. khoi342 - Trần Đức Khôi - Y!M: khoi342 - 01228766376
133. DarkLuck - Nguyễn Văn Lâm - 01689193449

nvthanh_120390
27-05-2010, 21:35
129 pinochu - Đoàn Khương Duy
130.Bùi Trọng Nga Y!M :noinhocali@yahoo.com.vn Phone:0933791345
131. Tiva - Đỗ Minh Tiến
132. khoi342 - Trần Đức Khôi - Y!M: khoi342 - 01228766376
133. DarkLuck - Nguyễn Văn Lâm - 01689193449
134.nvthanh_120390-Nguyễn Văn Thành-Y!M: nvthanh_sv2009@yahoo.com.vn- 0909426711

baby_u_91
27-05-2010, 22:00
130.Bùi Trọng Nga Y!M :noinhocali@yahoo.com.vn Phone:0933791345
131. Tiva - Đỗ Minh Tiến
132. khoi342 - Trần Đức Khôi - Y!M: khoi342 - 01228766376
133. DarkLuck - Nguyễn Văn Lâm - 01689193449
134.nvthanh_120390-Nguyễn Văn Thành-Y!M: nvthanh_sv2009@yahoo.com.vn- 0909426711
135. baby_u_91 - Lương Tuấn Thành - Y!M : baby_u_91@y.c - 01266664308

pop_corn286
27-05-2010, 22:27
131. Tiva - Đỗ Minh Tiến
132. khoi342 - Trần Đức Khôi - Y!M: khoi342 - 01228766376
133. DarkLuck - Nguyễn Văn Lâm - 01689193449
134.nvthanh_120390-Nguyễn Văn Thành-Y!M: nvthanh_sv2009@yahoo.com.vn- 0909426711
135. baby_u_91 - Lương Tuấn Thành - Y!M : baby_u_91@y.c - 01266664308
136 pop_corn286 - Lê Hoàng Mỹ Thanh - Y!M: popcorn_286 - 0934724872

ThePlea
27-05-2010, 22:28
132. khoi342 - Trần Đức Khôi - Y!M: khoi342 - 01228766376
133. DarkLuck - Nguyễn Văn Lâm - 01689193449
134.nvthanh_120390-Nguyễn Văn Thành-Y!M: nvthanh_sv2009@yahoo.com.vn- 0909426711
135. baby_u_91 - Lương Tuấn Thành - Y!M : baby_u_91@y.c - 01266664308
136 pop_corn286 - Lê Hoàng Mỹ Thanh - Y!M: popcorn_286 - 0934724872
137. ThePlea - NH Phước Thiện - Y!M: thomasvn278 (Sao tự nhiên nó tự viết tắt 2 chữ đầu tên mình vậy cà...:|)

4Eve.TKKG
27-05-2010, 22:31
133. DarkLuck - Nguyễn Văn Lâm - 01689193449
134.nvthanh_120390-Nguyễn Văn Thành-Y!M: nvthanh_sv2009@yahoo.com.vn- 0909426711
135. baby_u_91 - Lương Tuấn Thành - Y!M : baby_u_91@y.c - 01266664308
136 pop_corn286 - Lê Hoàng Mỹ Thanh - Y!M: popcorn_286 - 0934724872
137. ThePlea -NH Phước Thiện - Y!M: thomasvn278
138. 4Eve.TKKG - Trần Minh Khôi - Ym Knight05062003 - 01267830652

yamario
28-05-2010, 00:26
134.nvthanh_120390-Nguyễn Văn Thành-Y!M: nvthanh_sv2009@yahoo.com.vn- 0909426711
135. baby_u_91 - Lương Tuấn Thành - Y!M : baby_u_91@y.c - 01266664308
136 pop_corn286 - Lê Hoàng Mỹ Thanh - Y!M: popcorn_286 - 0934724872
137. ThePlea -NH Phước Thiện - Y!M: thomasvn278
138. 4Eve.TKKG - Trần Minh Khôi - Ym Knight05062003 - 01267830652
139. yamario - Nguyễn Hoàng Long - Y!M: mario_cavang - 0906.929.040

MyLifeForShare
28-05-2010, 00:47
135. baby_u_91 - Lương Tuấn Thành - Y!M : baby_u_91@y.c - 01266664308
136 pop_corn286 - Lê Hoàng Mỹ Thanh - Y!M: popcorn_286 - 0934724872
137. ThePlea -NH Phước Thiện - Y!M: thomasvn278
138. 4Eve.TKKG - Trần Minh Khôi - Ym Knight05062003 - 01267830652
139. yamario - NH Long - Y!M: mario_cavang - 0906.929.040
140. MyLifeForShare - Lưu Nhật Nam - Y!M: djhiphopno1 - 01668751838

minhhero2004
28-05-2010, 01:10
136 pop_corn286 - Lê Hoàng Mỹ Thanh - Y!M: popcorn_286 - 0934724872
137. ThePlea -NH Phước Thiện - Y!M: thomasvn278
138. 4Eve.TKKG - Trần Minh Khôi - Ym Knight05062003 - 01267830652
139. yamario - NH Long - Y!M: mario_cavang - 0906.929.040
140. MyLifeForShare - Lưu Nhật Nam - Y!M: djhiphopno1 - 01668751838
141.minhhero2004 - lê hoàng minh - Y!m: minhhero2004 - 0976 099 113

songonha
28-05-2010, 01:14
137. ThePlea -NH Phước Thiện - Y!M: thomasvn278
138. 4Eve.TKKG - Trần Minh Khôi - Ym Knight05062003 - 01267830652
139. yamario - NH Long - Y!M: mario_cavang - 0906.929.040
140. MyLifeForShare - Lưu Nhật Nam - Y!M: djhiphopno1 - 01668751838
141.minhhero2004 - lê hoàng minh - Y!m: minhhero2004 - 0976 099 113
142. songonha - Mai Thanh Nhã - YM: songonha - ĐT: 0974 63 9191

codochi
28-05-2010, 01:46
138. 4Eve.TKKG - Trần Minh Khôi - Ym Knight05062003 - 01267830652
139. yamario - NH Long - Y!M: mario_cavang - 0906.929.040
140. MyLifeForShare - Lưu Nhật Nam - Y!M: djhiphopno1 - 01668751838
141.minhhero2004 - lê hoàng minh - Y!m: minhhero2004 - 0976 099 113
142. songonha - Mai Thanh Nhã - YM: songonha - ĐT: 0974 63 9191
143. codochi - Trần Gia Huy - YM: nhoc2803 - ĐT: 093 313 1896

hackervn1902
28-05-2010, 01:54
139. yamario - NH Long - Y!M: mario_cavang - 0906.929.040
140. MyLifeForShare - Lưu Nhật Nam - Y!M: djhiphopno1 - 01668751838
141.minhhero2004 - lê hoàng minh - Y!m: minhhero2004 - 0976 099 113
142. songonha - Mai Thanh Nhã - YM: songonha - ĐT: 0974 63 9191
143. codochi - Trần Gia Huy - YM: nhoc2803 - ĐT: 093 313 1896
144. hackervn1902 - Trần Đức Phương - Y!h: lenmangdichattimxacnguoiyeuanh99 - ĐT : 0973 699 478

SeekerSC
28-05-2010, 02:43
139. yamario - NH Long - Y!M: mario_cavang - 0906.929.040
140. MyLifeForShare - Lưu Nhật Nam - Y!M: djhiphopno1 - 01668751838
141.minhhero2004 - lê hoàng minh - Y!m: minhhero2004 - 0976 099 113
142. songonha - Mai Thanh Nhã - YM: songonha - ĐT: 0974 63 9191
143. codochi - Trần Gia Huy - YM: nhoc2803 - ĐT: 093 313 1896
144. hackervn1902 - Trần Đức Phương - Y!h: lenmangdichattimxacnguoiyeuanh99 - ĐT : 0973 699 478
145. seekersc - Phan Minh Đạt - ĐT: 0904333072

khanhphong109b10
28-05-2010, 02:45
140. MyLifeForShare - Lưu Nhật Nam - Y!M: djhiphopno1 - 01668751838
141.minhhero2004 - lê hoàng minh - Y!m: minhhero2004 - 0976 099 113
142. songonha - Mai Thanh Nhã - YM: songonha - ĐT: 0974 63 9191
143. codochi - Trần Gia Huy - YM: nhoc2803 - ĐT: 093 313 1896
144. hackervn1902 - Trần Đức Phương - Y!h: lenmangdichattimxacnguoiyeuanh99 - ĐT : 0973 699 478
145. seekersc - Phan Minh Đạt - ĐT: 0904333072
146. khanhphong109b10 - khanhphong109b10- Y!h:

tinhblood
28-05-2010, 03:38
141.minhhero2004 - lê hoàng minh - Y!m: minhhero2004 - 0976 099 113
142. songonha - Mai Thanh Nhã - YM: songonha - ĐT: 0974 63 9191
143. codochi - Trần Gia Huy - YM: nhoc2803 - ĐT: 093 313 1896
144. hackervn1902 - Trần Đức Phương - Y!h: lenmangdichattimxacnguoiyeuanh99 - ĐT : 0973 699 478
145. seekersc - Phan Minh Đạt - ĐT: 0904333072
146. khanhphong109b10 - khanhphong109b10- Y!h:
147.tinhblood yahoo mail 0915.999338

myloving
28-05-2010, 08:07
142. songonha - Mai Thanh Nhã - YM: songonha - ĐT: 0974 63 9191
143. codochi - Trần Gia Huy - YM: nhoc2803 - ĐT: 093 313 1896
144. hackervn1902 - Trần Đức Phương - Y!h: lenmangdichattimxacnguoiyeuanh99 - ĐT : 0973 699 478
145. seekersc - Phan Minh Đạt - ĐT: 0904333072
146. khanhphong109b10 - khanhphong109b10- Y!h:
147.tinhblood yahoo mail 0915.999338
148. myloving - Nguyễn Tấn Phước - YM: lovewc1700 - ĐT: 0907 609 203

linuxpham
28-05-2010, 08:55
143. codochi - Trần Gia Huy - YM: nhoc2803 - ĐT: 093 313 1896
144. hackervn1902 - Trần Đức Phương - Y!h: lenmangdichattimxacnguoiyeuanh99 - ĐT : 0973 699 478
145. seekersc - Phan Minh Đạt - ĐT: 0904333072
146. khanhphong109b10 - khanhphong109b10- Y!h:
147.tinhblood yahoo mail 0915.999338
148. myloving - Nguyễn Tấn Phước - YM: lovewc1700 - ĐT: 0907 609 203
149. linuxpham - Phạm Thái Hòa - YM: brokerviet - DT: 01226119992

sunshine_3000
28-05-2010, 10:03
133. DarkLuck - Nguyễn Văn Lâm - 01689193449
134.nvthanh_120390-Nguyễn Văn Thành-Y!M: nvthanh_sv2009@yahoo.com.vn- 0909426711
135. baby_u_91 - Lương Tuấn Thành - Y!M : baby_u_91@y.c - 01266664308
136 pop_corn286 - Lê Hoàng Mỹ Thanh - Y!M: popcorn_286 - 0934724872
137. ThePlea - NH Phước Thiện - Y!M: thomasvn278 (Sao tự nhiên nó tự viết tắt 2 chữ đầu tên mình vậy cà...:|)
138/ sunshine_3000 Lê Thọ Hạnh, cell: 0989 236 538.

n2dien
28-05-2010, 10:26
145. seekersc - Phan Minh Đạt - ĐT: 0904333072
146. khanhphong109b10 - khanhphong109b10- Y!h:
147.tinhblood yahoo mail 0915.999338
148. myloving - Nguyễn Tấn Phước - YM: lovewc1700 - ĐT: 0907 609 203
149. linuxpham - Phạm Thái Hòa - YM: brokerviet - DT: 01226119992
150. n2dien - Nguyễn Ngọc Điền

HVA
28-05-2010, 11:52
146. khanhphong109b10 - khanhphong109b10- Y!h:
147.tinhblood yahoo mail 0915.999338
148. myloving - Nguyễn Tấn Phước - YM: lovewc1700 - ĐT: 0907 609 203
149. linuxpham - Phạm Thái Hòa - YM: brokerviet - DT: 01226119992
150. n2dien - Nguyễn Ngọc Điền
151. HVA-huỳnh nguyễn anh huân

careless
28-05-2010, 11:53
147.tinhblood yahoo mail 0915.999338
148. myloving - Nguyễn Tấn Phước - YM: lovewc1700 - ĐT: 0907 609 203
149. linuxpham - Phạm Thái Hòa - YM: brokerviet - DT: 01226119992
150. n2dien - Nguyễn Ngọc Điền
151. HVA-huỳnh nguyễn anh huân
152. careless Trần Thanh Thoạ.i DT 0918484991

hi2010
28-05-2010, 13:17
148. myloving - Nguyễn Tấn Phước - YM: lovewc1700 - ĐT: 0907 609 203
149. linuxpham - Phạm Thái Hòa - YM: brokerviet - DT: 01226119992
150. n2dien - Nguyễn Ngọc Điền
151. HVA-huỳnh nguyễn anh huân
152. careless Trần Thanh Thoạ.i DT 0918484991
153. chao2002vn Phạm Tuấn Anh YM: chao2002vn ĐT 0989999946

phutri2005
28-05-2010, 13:20
149. linuxpham - Phạm Thái Hòa - YM: brokerviet - DT: 01226119992
150. n2dien - Nguyễn Ngọc Điền
151. HVA-huỳnh nguyễn anh huân
152. careless Trần Thanh Thoạ.i DT 0918484991
153. chao2002vn Phạm Tuấn Anh YM: chao2002vn ĐT 0989999946

154.phutri2005 Phạm Cao Phú Trí

blackcactus
28-05-2010, 14:25
150. n2dien - Nguyễn Ngọc Điền
151. HVA-huỳnh nguyễn anh huân
152. careless Trần Thanh Thoạ.i DT 0918484991
153. chao2002vn Phạm Tuấn Anh YM: chao2002vn ĐT 0989999946
154.phutri2005 Phạm Cao Phú Trí
155. blackcactus NGP ym:blackcactus401 dt: 0983414271

bvl91
28-05-2010, 15:02
151. HVA-huỳnh nguyễn anh huân
152. careless Trần Thanh Thoạ.i DT 0918484991
153. chao2002vn Phạm Tuấn Anh YM: chao2002vn ĐT 0989999946
154.phutri2005 Phạm Cao Phú Trí
155. blackcactus NGPhước ym:blackcactus401 dt: 0983414271
156. bvl91 Bùi Văn Lương ym:bvl_91 dt: 0616253612

lanfile
28-05-2010, 15:30
Em đang ở HN! Làm thế nào bây giờ! E cũng muốn tham gia sinh nhật của ddth

SauXanhh
28-05-2010, 16:44
152. careless Trần Thanh Thoạ.i DT 0918484991
153. chao2002vn Phạm Tuấn Anh YM: chao2002vn ĐT 0989999946
154.phutri2005 Phạm Cao Phú Trí
155. blackcactus NGPhước ym:blackcactus401 dt: 0983414271
156. bvl91 Bùi Văn Lương ym:bvl_91 dt: 0616253612
157. SauXanhh Kim Ngân ĐT : 0985 430 430

hienvxo
28-05-2010, 16:48
cho mình e vé với ^^
157. Nguyễn Hiền DT: 0128.516.95.78
158. Nhất Huy ym : bittercandy_vn

pbn
28-05-2010, 17:14
155. blackcactus NGPhước ym:blackcactus401 dt: 0983414271
156. bvl91 Bùi Văn Lương ym:bvl_91 dt: 0616253612
157. Nguyễn Hiền DT: 0128.516.95.78
158. Nhất Huy ym : bittercandy_vn
159. pbn - Phạm Bá Nhẫn. YM: phambanhanvn, DT: 0983331605

knightpt
28-05-2010, 20:58
156. bvl91 Bùi Văn Lương ym:bvl_91 dt: 0616253612
157. Nguyễn Hiền DT: 0128.516.95.78
158. Nhất Huy ym : bittercandy_vn
159. pbn - Phạm Bá Nhẫn. YM: phambanhanvn, DT: 0983331605
160. knightpt - Đoàn Xuân Trường. YM: dr.vuong, DT: 01664264226

newbie2004
28-05-2010, 21:00
157. Nguyễn Hiền DT: 0128.516.95.78
158. Nhất Huy ym : bittercandy_vn
159. pbn - Phạm Bá Nhẫn. YM: phambanhanvn, DT: 0983331605
160. knightpt - Đoàn Xuân Trường. YM: dr.vuong, DT: 01664264226
161. newbie2004 - Võ Quang Hải. YM: it.2004, DT: 0934808885

changtihon76
28-05-2010, 21:07
158. Nhất Huy ym : bittercandy_vn
159. pbn - Phạm Bá Nhẫn. YM: phambanhanvn, DT: 0983331605
160. knightpt - Đoàn Xuân Trường. YM: dr.vuong, DT: 01664264226
161. newbie2004 - Võ Quang Hải. YM: it.2004, DT: 0934808885
162. changtihon76 - Nguyễn Chí Hùng ym: never.giveup_87

namxuan08
28-05-2010, 22:27
158. Nhất Huy ym : bittercandy_vn
159. pbn - Phạm Bá Nhẫn. YM: phambanhanvn, DT: 0983331605
160. knightpt - Đoàn Xuân Trường. YM: dr.vuong, DT: 01664264226
161. newbie2004 - Võ Quang Hải. YM: it.2004, DT: 0934808885
162. changtihon76 - Nguyễn Chí Hùng ym: never.giveup_87
163. namxuan08 - Nguyễn Thị Quỳnh ym: vuvi149

ryoir
28-05-2010, 23:30
160. knightpt - Đoàn Xuân Trường. YM: dr.vuong, DT: 01664264226
161. newbie2004 - Võ Quang Hải. YM: it.2004, DT: 0934808885
162. changtihon76 - Nguyễn Chí Hùng ym: never.giveup_87
163. namxuan08 - Nguyễn Thị Quỳnh ym: vuvi149
164. ryoir - Nguyễn Thái Anh Tú ym:ryoir_dir

anhtoanpy
29-05-2010, 08:11
160. knightpt - Đoàn Xuân Trường. YM: dr.vuong, DT: 01664264226
161. newbie2004 - Võ Quang Hải. YM: it.2004, DT: 0934808885
162. changtihon76 - Nguyễn Chí Hùng ym: never.giveup_87
163. namxuan08 - Nguyễn Thị Quỳnh ym: vuvi149
164. ryoir - Nguyễn Thái Anh Tú ym:ryoir_dir
165. anhtoanpy - Trương Anh Toàn , YM: anhtoanpy, DT 0985 47 47 96

fjknat
29-05-2010, 09:14
161. newbie2004 - Võ Quang Hải. YM: it.2004, DT: 0934808885
162. changtihon76 - Nguyễn Chí Hùng ym: never.giveup_87
163. namxuan08 - Nguyễn Thị Quỳnh ym: vuvi149
164. ryoir - Nguyễn Thái Anh Tú ym:ryoir_dir
165. anhtoanpy - Trương Anh Toàn , YM: anhtoanpy, DT 0985 47 47 96
166. fjknat - Phùng Ngọc Thái - Y!M: fjkthai38@yahoo.com.vn - 01282222788

khanhvu
29-05-2010, 12:07
162. changtihon76 - Nguyễn Chí Hùng ym: never.giveup_87
163. namxuan08 - Nguyễn Thị Quỳnh ym: vuvi149
164. ryoir - Nguyễn Thái Anh Tú ym:ryoir_dir
165. anhtoanpy - Trương Anh Toàn , YM: anhtoanpy, DT 0985 47 47 96
166. fjknat - Phùng Ngọc Thái - Y!M: fjkthai38@yahoo.com.vn - 01282222788
167. khanhvu - Lê Quang Vũ - khanhvu828 - 0908169048

toihoikieuky
29-05-2010, 12:30
163. namxuan08 - Nguyễn Thị Quỳnh ym: vuvi149
164. ryoir - Nguyễn Thái Anh Tú ym:ryoir_dir
165. anhtoanpy - Trương Anh Toàn , YM: anhtoanpy, DT 0985 47 47 96
166. fjknat - Phùng Ngọc Thái - Y!M: fjkthai38@yahoo.com.vn - 01282222788
167. khanhvu - Lê Quang Vũ - khanhvu828 - 0908169048
168/ toihoikieuky - Nguyễn Thanh Vinh - toihoikieuky_0123@yahoo.com - 01692823537

hula.com.vn
29-05-2010, 12:48
hula.com.vn - Nguyễn Quốc Anh - quocanhnt@yahoo.com

force
29-05-2010, 13:17
165. anhtoanpy - Trương Anh Toàn , YM: anhtoanpy, DT 0985 47 47 96
166. fjknat - Phùng Ngọc Thái - Y!M: fjkthai38@yahoo.com.vn - 01282222788
167. khanhvu - Lê Quang Vũ - khanhvu828 - 0908169048
168. toihoikieuky - Nguyễn Thanh Vinh - toihoikieuky_0123@yahoo.com - 01692823537
169. hula.com.vn - Nguyễn Quốc Anh - quocanhnt@yahoo.com
170. force - Nguyễn Cao Cường - now_andx_forever - 01222077613

thanhhuong
29-05-2010, 13:23
166. fjknat - Phùng Ngọc Thái - Y!M: fjkthai38@yahoo.com.vn - 01282222788
167. khanhvu - Lê Quang Vũ - khanhvu828 - 0908169048
168. toihoikieuky - Nguyễn Thanh Vinh - toihoikieuky_0123@yahoo.com - 01692823537
169. hula.com.vn - Nguyễn Quốc Anh - quocanhnt@yahoo.com
170. force - Nguyễn Cao Cường - now_andx_forever - 01222077613
Reply With Quote
171. Bùi Hữu Ngọc Tường - Y!M: tuongbhn - 0168.999.1950

vannhothanh
29-05-2010, 14:29
thêm em nữa
vannhothanh-nguyen thị vân-y!M:maimaihtd2004-01664822091

minhtuan544223
29-05-2010, 14:40
minhtuan544223 - Trần Minh Tuấn - Y!M: minhtuan544223@yahoo.com.vn - DĐ 0917544223

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

160/ minhtuan544223 - Trần Minh Tuấn - Y!M: minhtuan544223@yahoo.com.vn - DĐ 0917544223

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

171/ minhtua544223 - Trần Minh Tuấn - Y!M: minhtuan544223 DĐ: 0917544223

idarkworld
29-05-2010, 15:08
172/ idarkworld - Trần Lê Viễn

lam04dt
29-05-2010, 16:02
172/ idarkworld - Trần Lê Viễn
173/ lam04dt - Bùi Ngọc Lâm /Yahoo: bnglam86 /ĐT 01227509867

nam209
29-05-2010, 16:32
170/ vannhothanh-nguyen thị vân-y!M:maimaihtd2004-01664822091
171/ minhtua544223 - Trần Minh Tuấn - Y!M: minhtuan544223 DĐ: 0917544223
172/ idarkworld - Trần Lê Viễn
173/ lam04dt - Bùi Ngọc Lâm /Yahoo: bnglam86 /ĐT 01227509867
174/ nam209 - Nguyễn Thành Nam/YM :south_pole209@yahoo.com /Đt:01674 575 171

khanhquagioi
29-05-2010, 16:46
171/ minhtua544223 - Trần Minh Tuấn - Y!M: minhtuan544223 DĐ: 0917544223
172/ idarkworld - Trần Lê Viễn
173/ lam04dt - Bùi Ngọc Lâm /Yahoo: bnglam86 /ĐT 01227509867
174/ nam209 - Nguyễn Thành Nam/YM :south_pole209@yahoo.com /Đt:01674 575 171
175/ khanhquagioi - Trần Nam Khánh/ Yahoo: roberttran2006 /ĐT: 01999 511 735

cuocthiseo
29-05-2010, 18:03
171/ minhtua544223 - Trần Minh Tuấn - Y!M: minhtuan544223 DĐ: 0917544223
172/ idarkworld - Trần Lê Viễn
173/ lam04dt - Bùi Ngọc Lâm /Yahoo: bnglam86 /ĐT 01227509867
174/ nam209 - Nguyễn Thành Nam/YM :south_pole209@yahoo.com /Đt:01674 575 171
175/ khanhquagioi - Trần Nam Khánh/ Yahoo: roberttran2006 /ĐT: 01999 511 735
176/ cuocthiseo - Trương Minh Vương Yahoo: vvkhongminhvv ĐT: 0976554819

Tsai
29-05-2010, 18:16
173/ lam04dt - Bùi Ngọc Lâm /Yahoo: bnglam86 /ĐT 01227509867
174/ nam209 - Nguyễn Thành Nam/YM :south_pole209@yahoo.com /Đt:01674 575 171
175/ khanhquagioi - Trần Nam Khánh/ Yahoo: roberttran2006 /ĐT: 01999 511 735
176/ cuocthiseo - Trương Minh Vương Yahoo: vvkhongminhvv ĐT: 0976554819
177/ Tsai - Thái Vinh Lợi yahoo:thaivinhhuy@yahoo.com ĐT: 0987654315

gamerchina
29-05-2010, 19:21
173/ lam04dt - Bùi Ngọc Lâm /Yahoo: bnglam86 /ĐT 01227509867
174/ nam209 - Nguyễn Thành Nam/YM :south_pole209@yahoo.com /Đt:01674 575 171
175/ khanhquagioi - Trần Nam Khánh/ Yahoo: roberttran2006 /ĐT: 01999 511 735
176/ cuocthiseo - Trương Minh Vương Yahoo: vvkhongminhvv ĐT: 0976554819
177/ Tsai - Thái Vinh Lợi yahoo:thaivinhhuy@yahoo.com ĐT: 0987654315
178/gamerchina -Vũ Huy Trinh yahoo:welcome_191187 ĐT 0902 66 11 87

minhtuan1304
29-05-2010, 20:11
174/ nam209 - Nguyễn Thành Nam/YM :south_pole209@yahoo.com /Đt:01674 575 171
175/ khanhquagioi - Trần Nam Khánh/ Yahoo: roberttran2006 /ĐT: 01999 511 735
176/ cuocthiseo - Trương Minh Vương Yahoo: vvkhongminhvv ĐT: 0976554819
177/ Tsai - Thái Vinh Lợi yahoo:thaivinhhuy@yahoo.com ĐT: 0987654315
178/gamerchina -Vũ Huy Trinh yahoo:welcome_191187 ĐT 0902 66 11 87
179/ minhtuan1304- Võ Minh Tuấn yahoo: minhtuan1304 Đt: 0938678175

pigpog
29-05-2010, 20:31
175/ khanhquagioi - Trần Nam Khánh/ Yahoo: roberttran2006 /ĐT: 01999 511 735
176/ cuocthiseo - Trương Minh Vương Yahoo: vvkhongminhvv ĐT: 0976554819
177/ Tsai - Thái Vinh Lợi yahoo:thaivinhhuy@yahoo.com ĐT: 0987654315
178/gamerchina -Vũ Huy Trinh yahoo:welcome_191187 ĐT 0902 66 11 87
179/ minhtuan1304- Võ Minh Tuấn yahoo: minhtuan1304 Đt: 0938678175
180/ pigpog-Trần Thành Nguyên yahoo:pingpong19x

giaitri
29-05-2010, 20:55
175/ khanhquagioi - Trần Nam Khánh/ Yahoo: roberttran2006 /ĐT: 01999 511 735
176/ cuocthiseo - Trương Minh Vương Yahoo: vvkhongminhvv ĐT: 0976554819
177/ Tsai - Thái Vinh Lợi yahoo:thaivinhhuy@yahoo.com ĐT: 0987654315
178/gamerchina -Vũ Huy Trinh yahoo:welcome_191187 ĐT 0902 66 11 87
179/ minhtuan1304- Võ Minh Tuấn yahoo: minhtuan1304 Đt: 0938678175
180/ pigpog-Trần Thành Nguyên yahoo:pingpong19x
181/giaitri-Nguyễn Đức Thanh-mailducthanh

journeyman2005
29-05-2010, 21:34
176/ cuocthiseo - Trương Minh Vương Yahoo: vvkhongminhvv ĐT: 0976554819
177/ Tsai - Thái Vinh Lợi yahoo:thaivinhhuy@yahoo.com ĐT: 0987654315
178/gamerchina -Vũ Huy Trinh yahoo:welcome_191187 ĐT 0902 66 11 87
179/ minhtuan1304- Võ Minh Tuấn yahoo: minhtuan1304 Đt: 0938678175
180/ pigpog-Trần Thành Nguyên yahoo:pingpong19x
182/ journeyman2005 - Nguyễn Xuân Thái yahoo:journeyman2005 Đt: 0907009706

tommyknight
29-05-2010, 22:22
176/ cuocthiseo - Trương Minh Vương Yahoo: vvkhongminhvv ĐT: 0976554819
177/ Tsai - Thái Vinh Lợi yahoo:thaivinhhuy@yahoo.com ĐT: 0987654315
178/gamerchina -Vũ Huy Trinh yahoo:welcome_191187 ĐT 0902 66 11 87
179/ minhtuan1304- Võ Minh Tuấn yahoo: minhtuan1304 Đt: 0938678175
180/ pigpog-Trần Thành Nguyên yahoo:pingpong19x
182/ journeyman2005 - Nguyễn Xuân Thái yahoo:journeyman2005 Đt: 0907009706

183/ tommyknight - Nguyễn An Trường - tommyknight_1985@yahoo.com

qingsong
29-05-2010, 22:25
177/ Tsai - Thái Vinh Lợi yahoo:thaivinhhuy@yahoo.com ĐT: 0987654315
178/gamerchina -Vũ Huy Trinh yahoo:welcome_191187 ĐT 0902 66 11 87
179/ minhtuan1304- Võ Minh Tuấn yahoo: minhtuan1304 Đt: 0938678175
180/ pigpog-Trần Thành Nguyên yahoo:pingpong19x
182/ journeyman2005 - Nguyễn Xuân Thái yahoo:journeyman2005 Đt: 0907009706
183/ tommyknight - Nguyễn An Trường - tommyknight_1985@yahoo.com
Reply With Quote
184/ qingsong - Vũ Ngọc Thanh Tùng - qings0ng - 0909 562 560

changtraicodo86
29-05-2010, 22:43
185/ changtraicodo86 - Mai Đình Đông - email_nguoi_yeu86 - 0987874986

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

179/ minhtuan1304- Võ Minh Tuấn yahoo: minhtuan1304 Đt: 0938678175
180/ pigpog-Trần Thành Nguyên yahoo:pingpong19x
182/ journeyman2005 - Nguyễn Xuân Thái yahoo:journeyman2005 Đt: 0907009706
183/ tommyknight - Nguyễn An Trường - tommyknight_1985@yahoo.com
Reply With Quote
184/ qingsong - Vũ Ngọc Thanh Tùng - qings0ng - 0909 562 560
185/changtraicodo86 - Mai Đình Đông - yh : email_nguoi_yeu86 - 0987874986

venus
29-05-2010, 22:51
184/ qingsong - Vũ Ngọc Thanh Tùng - qings0ng - 0909 562 560
185/changtraicodo86 - Mai Đình Đông - yh : email_nguoi_yeu86 - 0987874986
186/ katrina Ng - Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh - YM: katrina_love - 0903 779320

huutung_ITpro
29-05-2010, 22:57
184/ qingsong - Vũ Ngọc Thanh Tùng - qings0ng - 0909 562 560
185/changtraicodo86 - Mai Đình Đông - yh : email_nguoi_yeu86 - 0987874986
186/ katrina Ng - Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh - YM: katrina_love - 0903 779320
187/ huutung_ITpro nguyen huu tung - Y!M: huutungltc - 0917457570

ktrinhkien
29-05-2010, 23:48
184/ qingsong - Vũ Ngọc Thanh Tùng - qings0ng - 0909 562 560
185/changtraicodo86 - Mai Đình Đông - yh : email_nguoi_yeu86 - 0987874986
186/ katrina Ng - Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh - YM: katrina_love - 0903 779320
187/huutungltc Nguyễn Hữu Tùng - Y!M huutungltc- 0917457570
188/ktrinhkien - Phan Ngọc Hiếu - Y!M: bikini_motmanh - 0987389749

tuthan304
29-05-2010, 23:54
184/ qingsong - Vũ Ngọc Thanh Tùng - qings0ng - 0909 562 560
185/changtraicodo86 - Mai Đình Đông - yh : email_nguoi_yeu86 - 0987874986
186/ katrina Ng - Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh - YM: katrina_love - 0903 779320
187/huutungltc Nguyễn Hữu Tùng - Y!M huutungltc- 0917457570
188/ktrinhkien - Phan Ngọc Hiếu - Y!M: bikini_motmanh - 0987389749
190/ tuthan304 - Trần Đại Nghĩa - Y!M: anhchang_ngheo_dethuong - 0904 122 511

watashi_wabn
30-05-2010, 00:30
184/ qingsong - Vũ Ngọc Thanh Tùng - qings0ng - 0909 562 560
185/changtraicodo86 - Mai Đình Đông - yh : email_nguoi_yeu86 - 0987874986
186/ katrina Ng - Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh - YM: katrina_love - 0903 779320
187/huutungltc Nguyễn Hữu Tùng - Y!M huutungltc- 0917457570
188/ktrinhkien - Phan Ngọc Hiếu - Y!M: bikini_motmanh - 0987389749
190/ tuthan304 - Trần Đại Nghĩa - Y!M: anhchang_ngheo_dethuong - 0904 122 511
191/watashi_wabn - Lê Hoàng Bích Ngọc
192/doublevy88 - Lương Ngọc Vy Vy

511962
30-05-2010, 02:17
187/huutungltc Nguyễn Hữu Tùng - Y!M huutungltc- 0917457570
188/ktrinhkien - Phan Ngọc Hiếu - Y!M: bikini_motmanh - 0987389749
190/ tuthan304 - Trần Đại Nghĩa - Y!M: anhchang_ngheo_dethuong - 0904 122 511
191/watashi_wabn - Lê Hoàng Bích Ngọc
192/doublevy88 - Lương Ngọc Vy Vy
193/511962 - Trần Thiên Thạch - YH onlyyouseemydream - 0983801712

crab1
30-05-2010, 09:38
188/ktrinhkien - Phan Ngọc Hiếu - Y!M: bikini_motmanh - 0987389749
190/ tuthan304 - Trần Đại Nghĩa - Y!M: anhchang_ngheo_dethuong - 0904 122 511
191/watashi_wabn - Lê Hoàng Bích Ngọc
192/doublevy88 - Lương Ngọc Vy Vy
193/511962 - Trần Thiên Thạch - YH onlyyouseemydream - 0983801712
194/Crab1 - Phú Quí

traicocxanh
30-05-2010, 10:17
190/ tuthan304 - Trần Đại Nghĩa - Y!M: anhchang_ngheo_dethuong - 0904 122 511
191/watashi_wabn - Lê Hoàng Bích Ngọc
192/doublevy88 - Lương Ngọc Vy Vy
193/511962 - Trần Thiên Thạch - YH onlyyouseemydream - 0983801712
194/Crab1 - Phú Quí
195/ traicocxanh - Anh Dũng - Y!M: langquevn@ymail.com -