PDA

View Full Version : Em có một cái USB 4G hãng HP giờ nó bị chục chặc nên muốn cài lại firware cho nó nhưng không biết làstarcraft126
09-04-2010, 08:22
Em có một cái USB 4G hãng HP giờ nó bị chục chặc nên muốn cài lại firware cho nó nhưng không biết làm thế nào mọi nhười chỉ giùm em với nó chạy fiwrare v165w 0.00 em rất cám ơn