PDA

View Full Version : Trả lời một số thắc mắc về trò chơi "Thử thách Pushmail"BTCNokiaPushmail
06-04-2010, 10:18
Tuần rồi BTC có nhận được một số thắc mắc, xin đăng lại những giải đáp ở đây:

- Về việc câu hỏi thứ 3 của tuần 3 bị gởi đi 2 lần, đó là do lỗi của server. BTC đã phát hiện và lọc lại dữ liệu khi người chơi trả lời câu hỏi. Nếu người chơi nào trả lời 2 lần, BTC sẽ chỉ lấy kết quả của lần trả lời đầu tiên.

- Về cách tính kết quả. Kết quả của mỗi tuần dựa trên cả 3 câu hỏi của tuần, chứ không chỉ 1 câu. Thời gian hệ thống sẽ tính như sau: Ngay khi câu hỏi được gởi đi, hệ thống đã bắt đầu tính thời gian, chứ không phải thời gian người chơi mở email suy nghĩ và trả lời.

BTC chúc các bạn tham gia vui.

phucthanh1989
07-04-2010, 00:56
Vậy cho e hỏi là kết quả chương trình của tuần 3 đã có chưa ạ?

pharmascience
05-07-2017, 15:27
A Health Gainer is a Pharma science - the Indian Ayurveda product. It is basically a weight work additive product which generally comes in a powder form which contains calories in bulk. It is full of proteins, fats and carbohydrates which gives your body an ultimate improvement and a muscular growth.
For More Visit
..................................
ipharmascience