PDA

View Full Version : Cho hỏi về phần mềmZelda
09-03-2004, 17:37
Các anh chị làm ơn cho biết có chương trình làm game gì mà hay hay ấy .
Đừng có gamemaker hay 3dgamemaker nha . Khỏang đủ 1 đĩa vuông hay ghấp hai lần cũng được nhưng dễ dễ hay công cụ có sử dụng ngôn ngữ OpenGL . Tiện thể cung cấp dùm 1 bôk chỉ dẫn ngẹn