PDA

View Full Version : Cac nguyen tac co ban cua huong doi tuongpioneer
10-02-2004, 15:26
Object co hai thanh phan chinh la thuoc tinh va hanh vi
Trang thai(Status) cua mot object la duoc dinh nghia boi thuoc tinh va cac quan he(relationships) voi cac object khac
cac Ha`m(operation) la cac hanh vi cua object.
Moi object co mot dinh danh duy nhat (unique identity) tham chi neu trang thai la giong nhau
Trong UML object duoc the hien la mot hinh chu nhat chua ten cua object va ten class duoc cach nhau boi dau 2 cham

4 nguyen tac co ban cua huong doi tuong la abstraction (truu tuong hoa), encapsulation (tinh dong goi), modularity , and hierarchy.

Abstraction la tap trung nhung phan quan trong va thiet yieu trong kh i bo qua nhung chi tiet it quan trong.
Encapsulation la the hien thuoc tinh va hanh vi cua object trong khi an di phan thuc hien(implementation ) cua object.

Modularity chia tap lon thanh nhung tap nho hon de de quan ly.

Hierarchy to chuc cac thanh phan thanh nhom or loai de phan biet su giong nhau va khac nhau giua cac thanh phan.

Hi vong la moi nguoi ho tro de hieu sau hon ve Object Oriented

KEM_WALL
10-02-2004, 16:06
nếu bạn diễn giải như vậy thì sẽ làm cho newbies còn khó hiểu hơn đấy ...

daem0n
11-02-2004, 10:54
Sao có nhiều bạn không thích đánh tiếng Việt vậy nhỉ? Bộ lập trình không gõ tiếng Việt riết quen vậy rồi à? (Tui lập trình đã 7 năm rồi mà sao chưa quen vậy ta?)

quangvu
18-03-2004, 05:15
Then chốt của Lập Trình Hướng Đối Tượng là LỚP.
- Trong LTHĐT thuần (như Java chẳng hạn), mọi thứ đều nằm trong Lớp : hàm (phương thức), biến (đối tượng) . . .
- Một Lớp này có thể KẾ THỪA lớp khác, và thừa hưỡng mọi tài nguyên (tạm gọi như vậy, cho dể hiểu) như hàm, mãng, thuộc tính của nó. Lớp kế thừa gọi là lớp con, lớp được kế thừa gọi là lớp cha. Khái niệm này gọi là KẾ THỪA
- Một lớp có thể được dùng ở chương trình này, cũng có thể được dùng ở chương trình khác. Có thể nằm ở gói này, có thể nằm ở gói khác. Một lớp có thể PHỤC VỤ nhiều chương trình khác nhau như lớp Button (nút ấn) chẳn hạn, bạn thấy hàng chục, hàng trăm Button trên các chương trình như chỉ có một Lớp Button duy nhất. Khái niêm này goi là ĐA HÌNH.
- Các lớp có thể được tập hợp lại thành 1 gói, việc này giúp chương trình dễ quản lý và biết chương trình cũng dễ khai báo hơn. Tính năng này gọi là ĐÓNG GÓI.

*** Để học tốt LTHĐT, bạn nên nghiên cứu kĩ khái niệm lớp (class) - đây là cơ bản nhất của LTHĐT. Hiểu rõ lớp và các tính năng của nó sẽ giúp bạn tiếp cận một cách cơ bản LTHĐT. Nhưng thứ như : Trừu tượng, kế thừa, đa hình . . . đều từ nó mà ra.

Đây chỉ là kinh nghiệm của quangvu, hy vọng giúp ích cho các bạn.

Chúc thành công.