PDA

View Full Version : xin hoikid113
20-12-2003, 10:43
Mình là thành viên mới. Mình cần sự giúp đỡ của các bạn.
Mình đang cần tìm một chương trình phần mềm ô chữ (crossword) để tổ chức các cuộc thi giống các ô chữ của đwờng lên đỉnh olympia, và phần mềm chèn đồng hồ tính giờ (nhảy giờ) để chèn vào trình diễn của power point... bạn nào biết xin giúp cho. thank