PDA

View Full Version : hoi ve MSDN!forever2000
18-12-2003, 20:47
Mình cài msdn 2003 rồi! nhưng không thể liên kết với microsoft studio duoc .Tại sao vậy! ai chỉ dùm mình với!
cảm ơn!