PDA

View Full Version : buồn quá Việt Namphthai
13-12-2003, 11:46
Các bạn ơi tui buồn quá, việt nam lại thất bại, thất bại mà lẽ ra chúng ta đã có thể thắng, chẳng muốn làm gì nữa, cứ nghĩ là lại tiếc !