PDA

View Full Version : Tool phát triển Project mới từ IBMAllbegins
10-12-2003, 09:21
http://www-306.ibm.com/software/awdtools/developer/ro***de/

Là một bộ tool phát triển dự án cho Team.

Là tool đầu tiên đồng bộ hóa giữa thiết kế và code.

Viết Code trước và tự động phát sinh các bảng thiết kế

Thiết kế xong => phát sinh code

Ôi tuyệt làm sao !!!

tuanva
13-01-2004, 13:32
Neu ten cu the la tool gi?