PDA

View Full Version : Ban Nao Co..Lam On chi?jackyle
08-12-2003, 19:01
Bạn nào biết sử dụng chương trình MỈCROSOFT PROJECT hay bíet ở đâu có sách, tài liệu hướng dẫn về chương trình này..Có thể làm ơn chỉ gíup mình với..Mình cần học nhanh qua chương trình này để lập tiến độ Dự Án cho công việc..Các bạn làm ơn giúp mình nha !
Thành Thật Cảm ơn
Và rât, vô cùng mong nhận fản hồi...
Đa taaaaạ
Anh Vũ