PDA

View Full Version : xin trợ giúp 100% về databaesehoacat01
22-06-2009, 17:57
em cài đặt 1 cái 4rum nhỏ !!! bây giờ em muốn thây đổi user name và pass quyền amin nhưng em không muốn intrasll lại thì pải vô mục nào của datbaese để đổi !!! càng cụ thể càng tốt vì em gà lắm có hình ảnh minh họa càng tốt !!! xin các bác giúp em !!!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

không ai giúp dc em a` !!! cha quá