PDA

View Full Version : Cách tạo bộ setup chạy services trong Win2K, XPITbaby
19-11-2003, 17:14
Các anh chị cho em hỏi cách nào để tạo bộ Setup = installshield mà chương trình chạy như các chương trình khác trong win XP, 2K. Bời vì em có 1 chương trình cài đặt chạy ở mức Services trong Win. Em lưu trữ lại các file (sau đó em đã chỉnh sửa các file này: vi phạm bản quyền đó mà !) và các thay đổi hệ thống do chương trình cài đặt tạo ra, nhưng em không biết cách nào để tạo lại 1 bộ cài đặt như cũ ( chương trình chạy ở services). Nghĩa là khi cài xong thì chương trình hoạt động như cũ. Mo các anh chị giúp đỡ giùm em !

ITbaby
28-12-2003, 22:42
Híc ! sao không có ai trả lời hết vậy. Chưa có ai nghiên cứu cái này hả ta. Oe oe oe........Giúp em với

Huscheston
29-12-2003, 18:11
Co ai biet kong tra loi giup chung toi di

bacnguyenaz@yahoo.com

jiSh@n
02-01-2004, 05:20
Hinh nhu InstallShield co ham InstallService đó, ITBaby xem trong manual đi. CÒn ko thì tự viết chương trình install service.

xinthaem
28-01-2004, 11:48
khong hieu ba.n muon dieu gi`...
1. Ba.n co' can` mau` me` de setup hay la` chi? can` cho chuong tri`nh cua? ba.n tro? tha`nh 1 service?
Neu' o ca`n mau` me`, thi` du`ng batch file de? la`m setup/installation (du`ng copy/instsrv,anyserv.exe below, neu muon' cha.y thi` du`ng Net start "servicename")
2. Chuong tri`nh cua? ba.n co' the? la`m 1 service hay chua?
Neu' roi`, ca'ch thuo`ng du`ng la` "namechuongtrinh /regserver" tuy` theo lu'c viet code, ba.n cho.n ca'ch nao`...de rêgister cai chuong trin`h tro? tha`nh 1 service.
Neu' chuong trinh cua? ba.n chua phai la` 1 service, co' the? du`ng InstSrv va` ServAny cua? WinResourceKit hoac download freeware nhiu` lam'...

Neu' muon' mau` me` thi` noai' tui biet'...

ITbaby
31-01-2004, 00:47
Không dùng Batch file ! Em chỉ hỏi là làm cách nào mà khi Setup chương trình mình vào thì lần khởi động sau của Windows thì cái Module Services của mình sẽ được chạy đó mà. Hix

xinthaem
31-01-2004, 01:37
Tu'c la` ba.n muon' sau khi install cai program do' la`m 1 service roi` thi` la`n sau khi boot may no se~ tu. do.ng cha.y...?
1. Neu ban viet code de la`m 1 service, thi` ba.n da~ biet cach de set cai StartType cua? no' trong khi goi. CreáteService roi` (ie, SERVICE_AUTO/DEMAND_START/DISABLE de start service Automatic, Manual hay Disabled - khi ba.n va`o ControlPanel->Services)
2. Ban cung co' the? modify cai Registry key 'Start' o? trong HKLM\System\CurrentControlSet\Service\<TênCu?aChuongTrinhService>\Start, nhu~ng gia' tri. 2=Automatic, 3=Manual, 4=Disabled...v..v...
(Thong thuo`ng thi` ten cua? service thuong la` ten cua? chuong tri`nh, di~ nhien la` ba.n co the? thay doi? no' tuy` thi'ch...)

Khi ban de set cai StartType la` Automatic thi` khi windows boot thi` cai service cua ban tu. do.ng cha.y...

ITbaby
31-01-2004, 01:42
Úi ! Chính là nó gòi đó ! Để thử xem sao. Thấy các Services trong Windows đều ghi khóa trong này nhưng mà hông hiểu sao mà em làm không được. Để thử lại. Kỳ này chắc được đây. Cảm ơn anh nhiều nhé. Anh thật là giỏi :D .